Plezin 50 WGRegistered until: 2024 M10 6
Safa Tarim - Insektisit
7231

Özellikleri
PLEZİN 50 WG, karpuz, pamuk, domates, şeftali ve turunçgillerde Yaprak biti, patlıcanda Beyaz sinek mücadelesinde kullanılan ve faydalı bir çok haşereye karşı zarar vermeyen seçici bir insektisittir.

PLEZİN 50 WG, yeni bir etki mekanizmasına sahip olup Yaprak bitleri ve Beyaz sineği temas (kontak) ve sistemik olarak (bitki özsuyuna geçerek)  kontrol eder. İlacın etkili maddesi “pymetrozine” zararlılar tarafından alındığında, beslenmeleri hemen durur ve 2-4 gün içinde ölürler.

PLEZİN 50 WG, Beyaz sineklerin hem larvaları hem de erginleri üzerinde etkili olduğundan yaprak bitleri gibi bu zararlıların da virüs naklini önlemiş olur.
Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan ilaç önce az miktardaki temiz su ile iyice karıştırılır. Sonra bu ön karışım, yarı yarıya suyla dolu aletin deposuna konur. Karıştırma işlemi yapılırken su seviyesi tamamlanır. İlaçlı mahlül her zaman çok iyi karıştırılmalı ve birkaç saat içerisinde kullanılmalıdır. Gerektiğinden daha fazla ilaçlı mahlül hazırlanmamalıdır.

İLAÇLAMA ALETİİN KALİBRASYONU: İlaçlamadan önce aletin uygun şekilde kalibre edildiğinden emin olunuz. Dekara veya ağaç başına kullanılacak ilaçlı su miktarını belirlemek için, önce sadece su ile belirli bir alandaki bitkiler veya belirli sayıda ağaç düzgünce ıslatılır. Harcanan su belirlenerek dekara veya ağaç başına kullanılacak ilaçlı su miktarı hesaplanır.
Kullanımla İlgili Tavsiyeler: İlaçlamalara yaprak başına; patlıcanda 4-5 beyazsinek larvası, karpuz ve domateste en az 2 nimf veya ergini görüldüğünde başlanır. Pamukta en az 25 yaprak biti nimf veya ergini görüldüğünde ilaçlamaya başlanır. Şeftalide ise 50 ağaçta en az 7 bulaşık dal görüldüğünde ilaçlamaya başlanmalıdır. Turunçgillerde ise Mart ve Nisan aylarında ağır bulaşma olduğu durumlarda (bir ağaçta ortalama 15’den yukarı sürgün bulaşıksa) ilaçlama yapılmalıdır. Turunçgil fidanlarında zararlı görüldüğünde ilaçlamaya geçilmelidir. Faydalı parazit ve predatörlerin zararlıyı kontrol ettiği durumlarda ilaçlama yapılmamalıdır. Yeşil aksam ilaçlı mahlül ile iyi bir şekilde kaplanmalı, ancak ilaçlı mahlülün bitkiden yıkanarak uzaklaşmasına müsaade edilmemelidir. Tavsiye dozu aşılmamalı, ilaçlı mahlülün hedef dışındaki bitkilere sürüklenmemesine dikkat edilmelidir. Günün sıcak saatlerinde, yeşil aksamın ıslak olduğu veya hemen yağış beklenen durumlarda ilaçlamadan kaçınılmalıdır. İş bittikten sonra tüm ekipman iyice yıkanmalıdır.

* İlaçlama aleti ve ilaçlama hacmi: Traktör pülverizatörler, motorlu atomizörlerle kullanılabilir. Yoğun yeşil aksamı olan sebzelerde iyi bir kaplama için özen gösterilmelidir
PLEZİN 50 WG, nötr reaksiyonlu birçok insektisit ve fungisit ile karışım halinde kullanılabilir. Tereddüt halinde çiftçiye ön karışım yapılması tavsiye edilir. PLEZİN 50 WG faydalı haşerelere yaşam şansı verdiğinden, bunlar da zararlının kontrolüne katkıda bulunur.

CropsBBCHKayıtlı normaHasat Öncesi Aralığı
Domates0 - 030 - 303
Karpuz0 - 025 - 257
Pamuk0 - 030 - 3035
Patlıcan0 - 00 - 03
Turunçgiller0 - 00 - 014
Şeftali0 - 00 - 021