Rifit 50 WGKayıt süresi doldu
Platin Agro - Fungisit

ILACLARIN HAZIRLANMASI VE 
Önce gereken miktar ilaç ayrı bir kapta bir miktar su içerisineboşaltılır ve ilaç dibe çökene kadar 1-2 dakika beklenir. Sonra ilaç tamameneriyene kadar karıştırılır. Hazırlanan karışım yarısına kadar su ile doluilaçlama aletinin deposuna karıştırılarak ilave edilir. Depo gereken miktar suile tamamlanarak tekrar karıştırılır ve ilaçlamaya hazır hale getirilir.

KULLANIMI
Kavun külleme:
İlaçlamaya hastalık görülmeden başlanmalı, hastalığın yoğun olduğu hallerdeilaçlama aralığı 7 güne indirilmelidir.

Bağ Külleme:
1. İlaçlama:Çiçekten önce sürgünler 20 - 30 cm boya erişince,
2. İlaçlama:Koruklar saçma danesi iriliğini aldığında,
3. İlaçlama:İkinci ilaçlamadan 15 gün sonra yapılmalıdır,
Diğer ilaçlamalar 15 günarayla tekrarlanmalıdır. Üzümlere ben düşünce ilaçlamalara son verilmelidir.

Elma Karaleke:
1. İlaçlama:Çiçek gözleri kabardığı zaman,
2. İlaçlama:Pembe çiçek tomurcuğu devresinde,
3. İlaçlama:Çiçek taç yapraklarının % 70 - 80'i dökülünce,diğer ilaçlamalar iklimhastalık için uygun giderse 10 - 12 gün arayla tekrarlanmalıdır.

DİKKAT: Dayanıklılıkgelişme riskini azaltmak için RIFIT 50 WG bir sezonda yapılacak toplam ilaçlama sayısının üçte birinden daha fazlasayıda kullanılmamalıdır. Örneğin 6 ilaçlamanın ikisi  RIFIT 50 WG ile, diğerleri etki mekanizması farklı ilaçlar ile yapılmalıdır.

KARISABILIRLIK DURUMU
Yaygın olarak kullanılanfungisitlerin pek çoğu ile karışabilir. Tereddüt halinde ise uygulamadan öncebir karışabilirlik testi uygulanmalıdır. Şayet ilaç diğer ilaçlar ile tankkarışımı halinde kullanılacak ise aletin su bulunan deposuna önce ilaç sonraayrı bir kapta su ile karıştırılmış diğer ilaçlar konmalıdır. Şayet karışımagiren ilaçlar "suda erir ambalajda (WSB) ise'', depoya önce bunlar sonra ilaçilave edilmelidir.
Yayıcı yapıştırıcı ve metilparathion terkipli ilaçlarla karıştırmayın.

Bağda:Parathion methyl, Chlorpyrifos - ethyl ve Cypermethrin terkipli ilaçlarlayapılan karışımlar, Yalova incisi, Kardinal, Müşküle ve Perlet gibi hassasçeşitlerde genç yapraklarda hafif yakma yapabilir.

Elmada:Parathion methyl terkipli  ilaçlarlayapılan karışımlar Golden gibi hassas çeşitlerde erken dönemde genç yapraklardahafif kahverengileşme ve hafif kıvrılmaya neden olabilir.

BİTKİ TAHHAMÜLÜ
Tavsiyelere uygun şekildekullanıldığında önerilen bitkilerde herhangi bir fitotoksiteye neden olmaz.

KULLANIRKAN VE DEPOLARKEN DIKKAT EDILECEK HUSUSLAR
Kalan ilaç mahlulünü kuyu,havuz, çeşme yatakları ve akarsulara dökmeyiniz. Balıklara zehirlidir, sularabulaştırmaktan kaçınınız. Boş ilaç ambalajlarını başka bir gaye içinkullanmayınız. Usulüne uygun olarak imha ediniz. Yeni ilaçlanan sahada hayvanotlatılmamalı ve evcil hayvanlar buralardan uzak tutulmalıdır.

DEPOLAMA DURUMU VE DIGER BILGILER
İlacı serin ve kuru yerlerde,kilit altında, orijinal ambalajında ağzı kapalı olarak çocuklardan, yem ve gıdamaddelerinden uzak yerlerde muhafaza ediniz. - 10 0 C'nin altında +35 0C'ninüzerinde depolamayınız. Normal şartlarda ve açılmamış orijinal ambalajındafiziki ve kimyevi vasıflarını asgari iki yıl muhafaza eder.

CropsBBCHKayıtlı normaHasat Öncesi Aralığı
Bağ0 - 00 - 035
Elma ağacı0 - 00 - 014
Kavun0 - 00 - 010