Rocky WG 70Registered until: 2023 M05 23
Safa Tarim - Insektisit
6347

Kullanma Şekli
Şeker Pancarı : Şeker pancarı tohumlarının rutubete olan duyarlılığı nedeniyle ve hassas bir ilaçlama yapabilmek için profesyonel ilaçlama düzenleri olan tohum işleme ve ilaçlama fabrikalarında uygulanacak ilaç karışımı hacmi, ekipman tipine, karışımına giren diğer maddelere ve kurutma olanaklarına bağlıdır.Tohum ilaçlama ekipmanı talimatına uyunuz. İlaçlama varilleri ve buna benzer ekipmanlarla yapılacak ilaçlamalarda gerekli su miktarı 15–20 litredir. 100 kg tohum için gerekli miktar ilaç gerekli miktar suya eklenerek dibe çökmesi beklenir sonra iyice karıştırılarak ilaçlamaya hazır hale getirilir. Bu miktar ilaçlı eriyik 3 defada tohuma uygulanır her defasında karıştırılarak iyi bir kaplama sağlanır.

Buğday : Sıvı ilaçlama düzeni olan selektörlerde bir ön deneme ile ideal su miktarı bulunur(Bu miktar 100 kg tohum için 500-800 ml. arasındadır). Gerekli miktar ilaç gerekli miktar su içersine konarak ilaçlama yapılır. İlaçlama varili ile ilaçlama yapılacak ise 100 kg tohum için önerilen miktar ilaç 800-1000 ml. suya ilave edilir. Dibe çökmesi beklenir, sonra iyice karıştırılır. Birkaç defada ilaçlama variline ilave edilerek her defasında varil çevrilerek homojen bir ilaçlama yapılır.
Patates : Tohumluk patatesler doz ve sert bir zemin üzerine yayılır. 100 kg tohumluk için önerilen ilaç miktarı kova içersindeki 1-1,5 litre suya ilave edilip, ilacın dibe çökmesi beklenir. Sonra iyice karıştırılarak pülverizatöre aktarılır. Önerilen miktar suyun bir kısmı örneğin 0,5 litresi kovaya bulaşmış veya dibinde kalabilecek ilacın yıkanıp pülverizatöre aktarılması için kullanılır.
Pülverizatöre aktarılan ilaç tohumluk patates üzerine iki defada püskürtülür. İlaçlı suyun yarısı, yayılmış tohumlukların üzerine püskürtüldükten sonra, tohumluk patatesler kürekle ters yüz edilir.
Depodo kalan ikinci kısım ilaç tohumluk üzerine püskürtülerek ilaçlama tamamlanmış olur. İlaçlamada dikkat edilecek husus su miktarının tohumluğu ıslatacak fakat yere akmayacak miktarda olmasıdır. Tohumluğun cins ve büyüklüğüne göre doz sabit kalmak kaydı ile su miktarı azaltılıp çoğaltılabilir. İdeal su miktarı kalibrasyonla, yani ölçümlerle bulunmalıdır. İlaçlamadan sonra hemen ekim yapılabileceği gibi tohumlukların nemi çekildikten sonra çuvallanarak veya dökme olarak bir kaç gün bekletilebilir. İlaçlama, çuvallama ve dikim yapılırken lastik eldiven giyilmelidir.

Mısır : 100 kg tohum için gerekli  ilaç 1.5 litre suya eklenir. Tohumluk düz bir zemine yayılır. İlaçlı karışımın yarısı tohuma püskürtülür ve tohum iyice karıştırılır sonra ilacın kalan yarısı tohuma eklenerek tohum iyice karıştırılır. İlaçlama varilleri veya bidonları içinde de aynı şekilde yapılabilir. Daha sonra tohumlar bir süre yayılarak nem oranı düşürülür ve hemen ekilir veya ekim zamanına kadar depolanabilir. Rutubetli olarak depolanırsa rutubet nedeni ile sürme gücü düşer.
Thiram ve Hymexazol terkipli ilaçlar ile karıştırılabilir. 

CropsBBCHKayıtlı normaHasat Öncesi Aralığı
Kışlık buğday0 - 00 - 0-
Mısır0 - 00 - 0-
Patates0 - 00 - 0-
Yazlık buğday0 - 00 - 0-
Şeker kamışı0 - 00 - 0-