Saniron 50 WPRegistered until: 2023 M10 15
Safa Tarim - Herbisit
4478

Özellikleri
SANIRON 50 WP  birkaç ay içerisinde mikroorganizmalar tarafından parçalanır ve toprakta birikimi söz konusu değildir. Bu sebeple müteakip sene ekilen kültür bitkilerinde herhangi bir zararı söz konusu değildir.
Önce ilaçlama aletinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Gerekli miktarda ilaç ayrı bir kapta az bir miktar su ile karıştırılarak depoya konur. Aletin karıştırma aparatı çalıştırılarak kalan gerekli su miktarı depoya ilave edilir. 

Çıkış Öncesi İlaçlama: Ekimden 1-2 gün sonra yapılır. İlaçlama sırasında toprak keseksiz, ince ve tavında olmalıdır. İlaçlanmış alanda en az 20 gün hiçbir toprak işlemesi yapılmamalıdır. Çok hafif ve kumlu geçirgen topraklarda ilacı kullanırken dikkatli olmalı ve düşük doz tercih edilmelidir. Killi ve organik maddece zengin topraklarda ilaç daha yüksek dozlarda atılabilir.

Çıkış Sonrası İlaçlama: Yabancı otların genç ve gelişmelerinin hızlı olduğu dönemlerinde yapılmalıdır. Dekara 30-40 litre su kullanılmalı ve iyi bir etki için kaplama ilaçlama yapılmalıdır. Yağmur beklenen günlerde veya yapraklarda çiğ olduğu erken saatlerde ilaçlama yapılmamalıdır. Toprak ilaçlamalarında su miktarı 30-50 litreden aşağı olmamalıdır. 
SANIRON 50 WP diğer yabancı ot ilaçlarının bir çoğu ve yaprak gübreleri ile karıştırılabilir. Hormonlu ilaçların esterli formülasyonları ile karıştırılamaz.

CropsBBCHKayıtlı normaHasat Öncesi Aralığı
Ayçiçeği0 - 0150 - 200-
Fasulye0 - 0200 - 200-
Havuç0 - 0150 - 150-
Kimyon0 - 0125 - 200-
Leblebi, Nohut0 - 0200 - 200-
Mercimek0 - 0200 - 200-
Mısır0 - 0250 - 250-
Pamuk0 - 0150 - 150-
Soya fasulyesi0 - 0150 - 150-
Soğan0 - 0100 - 150-
Susam0 - 0150 - 150-
Turunçgiller0 - 0250 - 250-