Sanomyl 90 SPRegistered until: 2025 M06 22
Agrobest - Insektisit
5151

ÖNEMLİ:
- Kullanmadan önce zarfı açmayın.
- Tekrar kullanmayın, boş ambalajı gömün.
- İlacı karıştırırken , tanka koyarken, uygulama yaparken veya başka bir şekilde kullanırken Methomyl  buhar ve sisine karşı korunmak için koruyucu elbise , gözlük ve maske kulanın. Her gün temiz elbise giyin .
- Kullandıktan sonra , yemek yemeden ve sigara içmeden önce vücudun ilaç ile temas eden yerlerini yıkayın.
- Uygulama sırasında ve bulaşma tehlikesi olduğunda hayvanları ve korumasız insanları uygulama sahasından uzak tutun.

METHOMYL:
Kontak ve mide etkili  sistemik insektisit ve akarisit.
Kolinesteraz inhibitörü.
İlacı hazırlamadan önce ilaçlama aletinin temiz olduğundan emin olunuz. İlaçlama tankını ¼ veya ½ ye kadar su ile doldurun. Sanomyl 90 SP yi ilaçlama tankına koyun, mekanik veya hidrolik karıştırıcılarla iyice karıştırın. Havalı karıştırıcılar kullanılmaz. Hazırlanan ilacı hemen kullanınız.
Pamuk bitkisi susuzluktan dolayı pörsümüş iken Sanomyl 90 SP ilaçlamalarından sonra bir miktar kızarma görülebilir. Kızarıklığa mani olmak için pamuk bitkisi pörsümüş iken ilaçlama yapılmaması tavsiye edilir. Düşük dozlarda  Sanomyl 90 SP herhangi bir renk değişikliğine sebep olmaz ve böylece mevsim boyunca birçok defa kullanılabilr. Sanomyl 90 SP pamuğun bütün büyüme devrelerinde kullanılabilir, fakat mevsim sonunda pamuğun olgunlaşmasından dolayı daha fazla kızarıklık görülebilir. Daima tavsiye edilen dozlarda kullanın. Dünyada yapılan bir çok denemelere göre 7-15 gün aralıklarla yapılan ilaçlama neticesinde oluşan kızarıklık masülü azaltmaz. Laboratuar ve tarla denemeleri Sanomyl 90 SPnin Yeşil kurt yumurtalarına karşı ovisit (yumurta öldürücü) etkisi olduğunu göstermiştir.
Aynı yerde aynı etki mekanizmasına sahip insektisitler üst üste ve uzun yıllar boyunca kullanıldığında bazı zararlı türlerinin dayanıklılık kazandığı ve o bölgede hakim hale geldiği görülebilir. Sonuçta ilaçların tavsiye edilen dozları ile bu zararlılara karşı yeterli etki  sağlanamaz. Başka etki mekanizmasına sahip insektisitlerin değişimli olarak kullanılması veya bu tür ilaçlarla tank karışımı yapılması zararlıların dayanıklılık kazanmasını geciktirir veya engeller.

Sanomyl 90 SP yüksek asit ve kireç, bordo bulamacı gibi alkali olanlar dışında  bir çok zirai mücadele ilaçları ile karışabilir. Ancak geniş çaptaki  bir karışım yapmadan önce fiziksel karışımın mümkün olup olmadığı ayrıca karışımın kullanılacak bitkiye karşı güvenliliği küçük çapta bir karışımla denenmelidir. Karışım hazırlanırken önce Sanomyl 90 SP ilaçlama tankına konulmalıdır.

CropsBBCHKayıtlı normaHasat Öncesi Aralığı
Pamuk0 - 080 - 807
Soya fasulyesi0 - 080 - 8014
Tütün0 - 055 - 557