Sporer 25 WPRegistered until: 2021 M04 8
Ertar Kimya - Insektisit
8279

Sporer 25 WP; sebze(domates), şeftali, narenciye ve pamukta yaprak biti; patlıcanda beyaz sinek mücadelesinde kullanılan ve faydalı haşerelere zarar vermeyen seçici bir insektisittir.

ETKİ ŞEKLİ:
Sporer 25 WP yeni bir etki mekanizmasına sahip olup, yaprak bitleri ve beyaz sineği temas (kontak) ve sistemik olarak (bitki özsuyuna geçerek ) kontrol eder. İlacın etkili maddesi “pymetrozine” haşereler tarafından alındığında, beslenmeleri hemen durur ve 2-4 gün içinde ölür. Sporer 25 WP beyaz sineklerin hem larvaları, hem de erginleri üzerinde etkili olduğundan yaprak bitleri gibi bu zararlıların da virüs nakli önlenmiş olur. Bu itibarla Sporer 25 WP Entegre Zirai Mücadele (IPM)’ye mükemmel olarak uyar.

ETKrSAHASI:
Sporer 25 WP, yaprak bitleri ve beyaz sinek zararlılarının hassas ve mukavim türlerine yüksek derecede etkilidir. Bu ilaçfaydalı haşerelere zarar vermez.
Not: Sporer 25 WP yukarıdaki bitkilerde belirtilen yaprak biti türlerine karşı başan ile kullanılabilir. Pamukta, “ Entegre Mücadele” kavramına uygun olarak özellikle erken gelişme döneminde kullanılması önerilir. jLACIN UYGULANMASI:
İlaçlama aleti ve İlaçlama hacmi: Traktör pülverizatörier, motorlu atomizörierle kullanılabilir. Yoğun yeşil akşamı olan sebze gibi bitkilerde, iyi bir kaplama için özen gösterilmelidir.
Kullanımla ilgili tavsiyeler: ilaçlamaya haşere görüldüğünde başlanmalı ve ekonomik zarar eşik durumuna göre gerektiğinde tekrarlanmalıdır. Yeşil aksam ilaçlı mahlul ile iyi bir şekilde kaplanmalı, ancak ilaçlı mahlulün bitkiden yıkanarak uzaklaşmasına müsaade edilmemelidir. Tavsiye dozu aşılmamalı, ilaçlı mahlulün hedef dışındaki bitkilere sürüklenmemesine dikkat edilmelidir. Günün sıcak saatlerinde, yeşil akşamın ıslak olduğu veya hemen yağış beklenen durumlarda ilaçlamadan kaçınılmalıdır. İş bittikten sonra tüm ekipman iyice yıkanmalıdır.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU: Sporer 25 WP nötr neaksiyonlu birçok insektisit ve fungisit ile karışım halinde kullanılabilir. Tereddüt halinde fiziksel karışabiliriik testi uygulanmalıdır.
Bitki tahammülü: Tavsiye edildiği şekilde, tavsiye edildiği kültür bitkilerinde kullanıldığında iyi tolere edilir. Şüphe halinde (hassas veya yeni varyetelerde) önce bitki toleransı kontrol edilmelidir.
E ntegre Mücadele ve Anti-Resistans Strateji
Sezon başında tespit edilen bir ilaçlama planına göre uygulanır. Mahalli ekonomik zararlı eşiklerine riayet edilir. Değişik etki mekanizmalı ilaçlar değişim halinde kullanılır. Sporer 25 WP faydalı haşerelere yaşam şansı verdiğinden, bunlar da zararlının kontrolüne katkıda bulunur.

CropsBBCHKayıtlı normaHasat Öncesi Aralığı
Domates0 - 00 - 03
Pamuk0 - 060 - 6035
Patlıcan0 - 080 - 8014
Turunçgiller0 - 00 - 014
Şeftali0 - 00 - 028