StorioneKayıt süresi doldu
Agri Sciences - Insektisit

KULLANMA SEKLI Urünün Uygulamaya Hazırlanmas: Gerekli miktardaki ilaç biraz suyla ayru bir kapta önce bulamaç haline getirilir Yarısına kadar suyla doldurulmuş ilaçlama tankina ilave edilerek karlştirilir ve tank suyla tamamlanir. Ilaçlama sabahleyin veya akşamüzeri havanın çok sıcak olmadığı zamanlarda yapılmalıdır

Uygulama zaman: Muz Bahçelerinde Kök ur nematodu: Her bir muz yalağlna isabet edecek doz, bir kova içerisinde 20 misli su ile seyreltilerek bitki gövdesi etrafina uygulanır ve arkadan sulama yapulir. llaçlamalar 3 ay ara ile 3 kez tekraralanır. Uygulamalar: 1. Toprak üstü aksamının 3-4 yapraklı olduğu devrede 2. ilk muz tarağinin oluştuğu devrede 3. Meyve sal kiminin oluştuğu devrelerde yapilmalidir Nematodlarin oluşturabileceği direnci önlemek için, Storione EC uygulamalardan yalnızca birinde kullanulmali, diğer ilaçlamalar ruhsatli diğer nemetod ilaçlari ile yapilmalidir
Turunçgil Bahçelerinde Turunçgil nematodu: Ağacın yeşil aksam izdüşümü esas alinarak buraya isabet edecek ilaç miktarı ağacun çevresindeki toprak yüzeyine verilerek, hafifçe çapalanur, arkadan sulanır. Uygulama genç sürgünlerin görülmeye başladığ flkbahar'da yapılmalidir. Turunçgil Fidanlikları Turunçgil nematodu: Gerekli miktar ilaç süzgeçli kova ile toprak yüzeyine verilir. Hafifçe çepalanir, arkadan sulanur. Tununçgil fidanlar nakledilirken hazirlanan ilaçli suya 30 dakika süre ile bandirlir. Domates de Kök ur nematodu: Ölçüm (kalibrasyon) yapılarak belli alana gidecek su miktarı bulunur. Belli alana gidecek ilaç miktarı hesaplanarak bu suya karıştirilir ve süzgeçli kova ile toprağa verilir. Arkasından rotavatör veya diğer işleme aletleri ile toprağa kariştirmlir, sulanarak ilacın 15-20 cm toprağa nüfuz etmesi sağlanır

DiRENÇ LE iLGiLi BiLGi: Storione EC adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre GruplB atisittir. Aymi etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için Storione EC'nin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam sayısını aşmayınız. Uygulamanin tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farkli etki mekanizmasına sahip Grup 1B harici bitki koruma ürünlerinin kullanilmasına özen gösteriniz

KARIŞABILIRLIK DURUMU: Diğer ilaçlarla karıştirilmaz

CropsBBCHKayıtlı normaHasat Öncesi Aralığı
Domates0 - 02.5 - 2.590
Muz0 - 07.5 - 7.556
Turunçgiller0 - 05 - 7.556