Spiral nematodu
Helicotylenchus multicinctus

Hastalık Tanımı :
İplik şeklindeki ergin nemütodun vücut uzunluğu ortalama 0.5 mm ( 0.4-0.6 mm)'dir. Nematod gömlek değiştirdiği veya öldüğü zaman spiral şeklini aldığından bu isim verilmiştir.
H.multicinctus muz köklerinin etrafındaki toprakta çok az bulunmaktadır. Nematodun dişi, erkek, larva ve yumurtası muz köklerinin içinde bulunmakta ve hayatları muz kökleri içinde tamamlanmaktadır.nematodun populasyon yoğunluğu toprakta Nisan ve Eylül aylarında artırmakta, yaz aylarında ise düşmektedir. Kökteki nematod yoğunluğu ise Temmuz - Ağustos aylarında em yüksek seviyede olmaktadır. Bulaşık muz bahçelerinde her zaman H.multicinctus 'un toprak ve muz köklerinde bulunması mümkündür. Nematodun ilk devre larvası yumurta içinde meydana gelir. Dört larva devresine sahiptir.

Yaşayış : Spiral nematodlardan H.multicinctus zararlı olduğu diğer bitkilerde dış parazit olduğu halde, yalnız muzlarda iç parazittir. Muz köklerine değişik yerlerden girerek zarara neden olmaktadır.
Nematodun zarar vermiş olduğu bitki kökleri üzerinde karakteristik makroskobik kahverengi lekeler oluşur. Köklerde meydana gelen zarar muzlarda gelişmeyi önlemekte; boyları küçültmekte; gövdede yumuşama ve yapraklarda sararmalara neden olmakta; muz salkımlarındaki parmaklar yeterince gelişemediklerinden beklenen ürün elde edilememektedir.
Nematod toprakta yüzeysel olarak yayılan ve en fazla l metreye kadar toprak derinliğine inebilen muz köklerinin çürümesine neden olmaktadır. Bitkinin köklerinin çürümesi nedeniyle eğer muz salkımı oluşmuş ve olgunlaşma döneminde ise, rüzgar ve şiddetli yağmurlar bitkiyi devirmektedir.
Bu nematodların Akdeniz bölgesinde muzlarda % 20 oranında zararlı olduğu saptanmıştır.