Supervin SP 90Registered until: 2022 M06 17
Doğal Tarım - Insektisit
2735

Özellikler:
SUPERVIN® SP 90 suda eriyebilir toz formülasyonunda, pamuk ve tütünde çeşitli zararlılara karşı kullanılan bir insektisittir.  SUPERVIN® SP 90 ile zararlılar ekonomik zarar seviyesine ulaştığında tavsiye edilen dozlarda ilaçlama yapılmalıdır. SUPERVIN® SP 90’u sadece tarımsal üretim amacıyla aşağıda belirtilen üründe kullanın, ev bahçelerinde veya başka bir amaç için kullanmayınız

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN  HAZIRLANMASI VE UYGULAMA:
Ürünü hazırlamadan önce uygulama aletinin temiz olduğundan emin olunuz. İlaçlama tankına ¼ veya ½’ye kadar su ile doldurun. SUPERVIN SP 90’ı ilaçlama tankına koyun, mekanik ve hidrolik karıştırıcılarla iyice karıştırın. Havalı karıştırıcılar kullanılmaz. Hazırlanan karışımı hemen kullanın.
Aynı yerde aynı etki mekanizmasına sahip insektisitler üst üste ve uzun yıllar boyunca kullanıldığında bazı zararlı türlerinin dayanıklılık kazandığı ve o bölgede hakim hale geldiği görülebilir. Sonuçta bitki koruma ürünlerinin tavsiye edilen dozları ile bu zararlılara karşı yeterli etki sağlanamaz. Başka etki mekanizmasına sahip insektisitlerin değişimli olarak kullanılması veya bu tür ürünlerle tank karışımı yapılması zararlıların dayanıklılık kazanmasını geciktirir veya engeller.
Bir sezonda aynı yerde aynı üründe SUPERVIN SP 90 ile 2’den fazla uygulama yapmayınız.

ÖNEMLİ:
Kullanmadan önce zarfı açmayın. Tekrar kullanmayın, boş ambalajı gömün. Ürünü karıştırırken, tanka koyarken, uygulama yaparken veya başka bir şekilde kullanırken Methomyl buhar ve sisine karşı korunmak için, koruyucu elbise, gözlük ve maske kullanın. Her gün temiz elbise giyin. Kullandıktan sonra, yemek yemeden ve sigara içmeden önce vücudun ilaç ile temas eden yerlerini yıkayın. Uygulama sırasında ve bulaşma tehlikesi olduğunda hayvanları ve korumasız insanları uygulama sahasından uzak tutun.

DİRENÇ YÖNETİMİ:
SUPERVIN SP 90 adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre grup 1A olarak sınıflandırılan bir İnsektisit’tir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için SUPERVIN SP 90‘nın aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (grup 1A harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞABİLİRLİĞİ:
SUPERVIN SP 90 yüksek asit ve kireç, bordo bulamacı gibi alkali olanlar dışında birçok bitki koruma ürünü ile karışabilir. Ancak geniş çaptaki bir karışım yapılmadan önce fiziksel karışımın mümkün olup olmadığı, ayrıca karışımın kullanılacak bitkiye karşı güvenliliği küçük çapta bir karışımla denenmelidir. Karışım hazırlarken önce SUPERVIN SP 90 ilaçlama tankına konulmalıdır.

ÇEVREYE ETKİSİ:
Bal arılarına, kuşlara, balıklara ve diğer yabani hayvanlara zehirlidir. Bitkilerin çiçeklenme sırasında arılar aktif olduklarından bu devrede kullanmayın. Akarsulara, göllere ve herhangi bir sulama sistemine bulaştırmayınız.

ANTİDOT: Atropine’dir.

CropsBBCHKayıtlı normaHasat Öncesi Aralığı
Pamuk0 - 080 - 807
Soya fasulyesi0 - 080 - 8014
Tütün0 - 055 - 5521