Tagiant 30 LRegistered until: 2021 M06 26
Safa Tarim - Fungisit
5554

Uygulamaya Hazırlama Şekli
Önce ilaçlama aletinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Gerekli miktarda ilaç ayrı bir kapta az miktar su ile bulamaç haline getirilerek depoya konur. Aletin karıştırma aparatı çalıştırılarak kalan gerekli su miktarı depoya ilave edilir. Dekara kullanılacak su miktarını hesaplamak için önce kalibrasyon yapılır. Bunun için aletin deposuna belirli bir miktar su konur ve tarla koşullarında sabit bir hızla çalıştırılarak, mevcut su ile ne kadar alanın ıslatılabileceği hesap edilir. Buradan kalibrasyonu yapılan alet ile bir dekara ne kadar su harcanacağı hesaplanmış olur. Daha sonra ilaçlamaya geçilir. 

Toprak ilaçlaması: Ekimden önce ekimden sonra fidelerin toprak yüzeyine çıkışından sonra ve fidelerin veya tarlaya şaşırtılmasından sonra yapılır.

Muzda fusarium solgunluğu: Dikim sonrası dekara 750 ml ilaç uygun bir yöntemle (damlama sulama) toprağa verilir.Tagiant 30 L verildikten sonra kök bölgesine ulaşması için 15 dk daha temiz su verilmesi tavsiye edilir.

Biberde damlama sulama ile uygulama:
Dekara hesaplanan ilaç miktarı, damlama sulama ünitesi 10 dakika çalıştırılarak damlama sulama ile toprağa verilir.
1. ilaçlama dikimden sonra
2. ilaçlama birinci ilaçlamadan 2 hafta sonra yapılır.
Diğer ilaçlarla karıştırılarak kullanılmaz. 

CropsBBCHKayıtlı normaHasat Öncesi Aralığı
Biber0 - 00 - 0-
Domates0 - 00 - 0-
Muz0 - 0750 - 750-
Tütün0 - 00 - 0-