Tayphon 300 ODRegistered until: 2025 M11 17
Doğal Tarım - Insektisit
10407

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI VE KULLANIM ŞEKLİ:
Önce gereken miktar bitki koruma ürünü ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Hazırlanan karışım yarısına kadar su ile dolu ilaçlama aletinin deposuna karıştırılarak ilave edilir. Depo gereken miktar suyla tamamlanarak karıştırılır ve uygulamaya hazır hale getirilir. Hazırlanan karışım havanın serin ve sakin olduğu zamanlarda bitkinin her tarafını kaplayacak şekilde püskürtülür. Dekara kullanılacak su miktarını hesaplamak için önce kalibrasyon yapılır. Bunun için aletin deposuna belirli bir miktar su konur ve tarla koşullarında sabit hızla çalıştırılarak, mevcut su ile ne kadar alanın ıslatılabileceği hesap edilir. Buradan kalibrasyonu yapılan alet ile bir dekara ne kadar su harcanacağı hesaplanır.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMA ZAMANI:
Pamuğun erken gelişim döneminde yaprak biti % 50, trips için % 15 bulaşma görüldüğünde uygulama yapılmalıdır. Yaprak biti için ileri dönemlerde haftada bir yapılan surveylerde yaprak başına 25 adet nimf + ergin sayısına ulaşıldığında uygulama yapılmalıdır. Yaprak piresi için tarlada yapılan surveylerde yaprak başına Ege Bölgesinde 25, Güney Anadolu Bölgesinde 10 adet nimf + ergin sayısına ulaşıldığında uygulamaya başlanmalıdır.

Tütünde tripse karşı yaprak başına ortalama 5 birey, şeftali yaprak bitine karşı yaprak başına 25 birey görüldüğünde uygulama yapılmalıdır.

Fasulyede yaprak bitine karşı, tarladan tesadüfen toplanan 25-50 yaprakta lupla yapılan sayımlar sonucunda bir yaprağa düşen zararlı sayısı 10-20 adet ise mücadeleye başlamak gerekir.

DİRENÇ YÖNETİMİ:
TAYPHON 300 OD adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre grup 4A + 3A olarak sınıflandırılan bir İnsektisit’tir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için TAYPHON 300 OD‘nin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (grup 4A + 3A harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU: 
Ladon SC 240 ile karışabilir. Herhangi bir yayıcı yapıştırıcı ile karıştırılması önerilmez. Uygulama için çok miktarda karışım yapmadan önce ön karışım denemelerinin yapılması tavsiye edilir.

ÇEVREYE ETKİSİ:
Arılara zehirlidir. Çiçeklenme zamanı kullanmayınız.
Balıklara zehirlidir, sulara bulaştırmayınız.

ANTİDOT:
Bilinen spesifik bir antidotu yoktur. Zehirlenme halinde semptomatik tedavi uygulanır. 

AMBALAJ ŞEKLİ: 100 ml ve 250 ml ambalajlarda.

CropsBBCHKayıtlı normaHasat Öncesi Aralığı
Fasulye0 - 00 - 021
Pamuk0 - 015 - 2014
Tütün0 - 015 - 2014