Tripp 10 GRegistered until: 2024 M06 10
Doğal Tarım - Insektisit
9681

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:
TRIPP 10 G granül formülasyonda olup, serpilmek sureti ile kullanılır.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMA ŞEKLİ:
Toprak iyi bir şekilde işlenmeli ve keseksiz olmalıdır. Tavsiye edilen dozda bitki koruma ürünü, homojen bir şekilde toprağa serpilmeli, hemen sonra 10-15 cm toprak derinliğine karıştırılmalı ve daha sonra da sulanmalıdır. Toprağa karıştırmada döner kültivatör tercih edilmelidir.

Domateste nematoda karşı, 4 kg/da dozdaki bitki koruma ürünü 1dekara eşit şekilde dağıtılması gerekir. Ürün, toprağın 15-20 cm derinliğine kadar karıştırıldıktan sonra mutlaka sulama yapılmalıdır.

Muzda nematodlara karşı, yalak başına 50 gram dozunda, muzların onarım döneminde Nisan ayında bir kez serpilerek yapılır. Aynı dozda ikinci bir uygulama Eylül’de tekrarlanır. Uygulamalardan sonra mutlaka sulama yapılmalıdır.

DİRENÇ YÖNETİMİ:
TRIPP 10 G adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre grup 1B olarak sınıflandırılan bir Nematisit’tir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için TRIPP 10 G‘nin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (grup 1B harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:
Diğer bitki koruma ürünleriyle karıştırılmaz.

ÇEVREYE ETKİSİ:
Balıklara zehirlidir. Akarsulara karıştırmayınız.

ANTİDOT:
Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanmalıdır.

CropsBBCHKayıtlı normaHasat Öncesi Aralığı
Domates0 - 04 - 4-
Muz0 - 00 - 0-