VainRegistered until: 2025 M09 21
Doğal Tarım - Herbisit
7969
Özellikler: VAIN, Mısır tarlalarında sorun olan yıllık ve çok yıllık çimensi otlarla bazı geniş yapraklı yabancıotlara karşı çıkıp sonrası kullanılan selektif bir ilaçtır. Uygulamadan hemen sonra yapraklar vasıtasıyla hızla bünyeye alınır, otlarda gelişim durur ve yapraklar kırmızı-mor renge dönüşür. 15-20 gün içinde otlar sararıp kururlar. Kanyaşta rizomları etkiler, yeni sürgün vermelerini önler.
Pıtrağın yoğun olduğu yerlerde bromoxynil terkipli ilaçlarla karıştırıldığında etki artar. (Bromoxynil 100 ml/da)
Ayrıca Ayrık (cynodon dactylon) ve Topalak (Cyperus sp.) otlarında baskı altında tutar.

NOT: TATLI MISIR VE CİN MISIRDA KULLANMAYINIZ.

İLACIN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

  • İlacı önce ayrı bir kap içinde suda eritiniz. Aletinizin deposunu yarıya kadar su ile doldurup karıştırıcısını çalıştırarak ilacı içine dökünüz ve üzerini su ile tamamlayınız. İyi bir ot kontrolü için, iyi bir kaplama ilaçlama yapılmasına dikkat edilmelidir. Kullanılacak su miktarı dekara 10-40 lt’dir. Ot yoğunluğu fazla ise kullanılacak su miktarı arttırılmalıdır. İlaçlamalarda mümkünse yelpaze tipi meme (11003-11002) kullanılmalıdır.
  • İlaçlamayı günün sıcak saatlerinde yapmayınız.
  • İlaçlamadan sonra 4-5 saat içinde yağış olmamalıdır.
  • Organik fosforlu toprak insektisitleri ile aynı yıl içinde kullanmayınız. Mısır gelişimi etkilenir. Yapraktan uygulanan organik fosforlu ilaçlarla arada en az 7 gün olmalıdır.

Münavebede dikkat edilecek hususlar:
VAIN uygulanan tarlalarda, 4 ay sonra sadece buğday, arpa ve soya fasulyesi; 10 ay sonra ise istenilen kültür bitkisi ekilebilir.

İLACIN UYGULAMA ŞEKLİ:
Mısır 4-8 yapraklı iken ilaçlama yapılmalıdır.

Dar yapraklı yabancı otlar: Kardeşlenme öncesi veya kardeşlenmenin erken döneminde (2-8 yaprak)

Kaynaş: İlacı bünyeye alacak yeterli çıkışlar olduktan sonra (10-30 cm boyda)

Geniş yapraklı yabancı otlar: Gelişimlerinin 2-6 yapraklı oldukları genç döneminde

DİRENÇ YÖNETİMİ:
VAIN adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre grup B,2 olarak sınıflandırılan bir Herbisit’tir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için VAIN‘nin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (grup B,2 harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz 

KARIŞABİLİRLİĞİ:
Bromoxynil terkipli ilaçlar ile tank karışımı yapılarak kullanılabilir. Organik fosforlu ilaçlara karışmaz. İlaçlama için büyük miktarda karışım yapmadan önce ön karışım denemelerinin yapılması tavsiye edilir.

ÇEVREYE ETKİSİ:
Arılara ve balıklara zararlıdır. Su kaynaklarına bulaştırmayınız.

ANTİDOT:
Özel bir antidotu yoktur. Semptomatik tedavi uygulanır.

CropsBBCHKayıtlı normaHasat Öncesi Aralığı
Mısır0 - 0125 - 12530