Черна (стъблена, ръжда)
Puccinia graminis

През последните две десетилетия черната ръжда се проявява сравнително рядко, но притежава голям вредоносен потенциал и може да предизвика много големи щети. Напада пшеницата, ечемика, ръжта и овеса, както и голям брой житни треви.

Симптоми
Обикновено в средата на юни, по листата, листните влагалища, стъблата и плевите се появяват ръждиво кафяви до охрени удължени сори, съдържащи летните спори на гъбата. Те могат да бъдат единично разположени или слети, като образуват широки ивици. Непосредствено преди узряването по споменатите части на растенията, най-вече по влагалищата и стъблото се развиват вече черно-кафявите сори. При силно нападнати растения зърното остава спаружено. При висока степен на нападение растенията се пречупват и полягат.

Борба
Сред предпазните мерки срещу черната ръжда от особено значение е отстраняването на междинните гостоприемници в непосредствена близост до житните култури. Унищожаването на киселия трън прекъсва жизнения цикъл на гъбата и възпрепятства възникването на първични инфекции. При установена зараза е необходимо третиране с химически препарати.