Lille Kålsommerfugl
Pieris rapae

Den lille kålsommerfugl tilhører de såkaldte hvidsværmere. De voksne individer ligner den store kålsommerfugl Pieris brassicae meget, og deres levevis minder om hinanden. Den lille kålsommerfugl er dog lidt mindre. Hannen kan mangle sorte pletter på forvingerne, mens hunnen har to sorte pletter og mørk vingekant, der dækker mindre end halvdelen af forvingerne. Første generation har mere grålige afteninger end de følgende generationer. Larverne er lettere at skelne fra hinanden: Her er den lille kålsommerfugl ensfarvet matgrøn med en smal gul ryglinie og fløjlsagtig behåring. Den store kålsommerfugls larve er broget (sort - gul). Den voksne sommerfugls vingefang varierer mellem ca. 39 - 52 mm