Stor Kålsommerfugl
Pieris brassicae

Kendetegn: vingefanget er på 50 - 65. Biologi: stor kålsommerfugl er et kendt og almindeligt skadedyr på kål i haver og i landbrug. Sommerfuglen er udover sine ødelæggelser i køkkenhaven, kendt for sine massevandringer, hvor den undertiden kan foretage træk i flokke på mange millioner individer. Larven lever i haver mest på kål. I naturen er foderplanterne forskellige arter sennep - planter.

Levested: stor kålsommerfugl sætter stort set ikke krav til sine levesteder, og kan derfor optræde næsten overalt. Stor kålsommerfugl er en af de absolut mest almindelige danske dagsoomerfuglearter, og kan således træffes i hele landet, selv på det mindste og mest isolerede øer.