Βάση δεδομένων γεωργικών φαρμάκων και προβλημάτων

Προσδιορίστε τα προβλήματα των φυτών και επιλέξτε το σωστό φυτοπροστατευτικό προϊόν για αποτελεσματική αντιμετώπιση