• Ζιζάνια

 • Αγριάδα

  Αγριάδα

  Cynodon dactylon

 • Αγριομαργαρίτα

  Αγριομαργαρίτα

  Chrysanthemum segetum

 • Αγριοτοματιά ή Στύφνος

  Αγριοτοματιά ή Στύφνος

  Solanum nigrum

 • Ασπράγκαθο

  Ασπράγκαθο

  Xanthium spinosum

 • Ανεμόχορτο

  Ανεμόχορτο

  Apera spica-venti

 • Αλεπονουρά

  Αλεπονουρά

  Alopecurus myosuroides

 • Αγριοβρώμη

  Αγριοβρώμη

  Avena sterilis

 • Aγριοϊβίσκος

  Aγριοϊβίσκος

  Hibiscus trionum

 • Αγριομελιτζάνα ή μεγάλη κολλητσίδα

  Αγριομελιτζάνα ή μεγάλη κολλητσίδα

  Xanthium strumarium

 • Αγριοβαμβακιά

  Αγριοβαμβακιά

  Abutilon theophrasti

 • Αιματόχορτο

  Αιματόχορτο

  Digitaria sanguinalis

 • Ανθεμις

  Ανθεμις

  Anthemis spp.

 • Αγριοκρίθαρο

  Αγριοκρίθαρο

  Hordeum murinum

 • Αγριοπιπεριά

  Αγριοπιπεριά

  Polygonum persicaria

 • Αγριοσινάπι ή βρούβα

  Αγριοσινάπι ή βρούβα

  Sinapis arvensis

 • Αγριόβικος

  Αγριόβικος

  Vicia spp.

 • Αιθούζα

  Αιθούζα

  Aethusa cynapium

 • Αναρριχώμενο πολύγονο

  Αναρριχώμενο πολύγονο

  Bilderdykia convolvulus

 • Αντράκλα ή Γλυστρίδα

  Αντράκλα ή Γλυστρίδα

  Portulaca oleracea

 • Βέλιουρας

  Βέλιουρας

  Sorghum halepense

 • Βρωμολάχανο

  Βρωμολάχανο

  Cardaria draba

 • Βερονίκη

  Βερονίκη

  Veronica spp.

 • Βρόμος

  Βρόμος

  Bromus sterilis

 • Γρήλαρη ή Σπαθόχορτο

  Γρήλαρη ή Σπαθόχορτο

  Piptatherum miliaceum

 • Ελευσίνη

  Ελευσίνη

  Eleusine indica

 • Ζωχός

  Ζωχός

  Sonchus oleraceus

 • Ηλιοτρόπιο

  Ηλιοτρόπιο

  Heliotropium europaeum

 • Ήρα

  Ήρα

  Lollium spp.

 • Ηρα πολύανθη

  Ηρα πολύανθη

  Lolium multiflorum

 • Καλεντούλα

  Καλεντούλα

  Calendula arvensis

 • Κενταύριο

  Κενταύριο

  Centaurea cyanus

 • Κολλητσίδα

  Κολλητσίδα

  Gallium spp.

 • Κόνυζα

  Κόνυζα

  Conyza spp.

 • Κύπερη πορφυρή

  Κύπερη πορφυρή

  Cyperus rotundus

 • Καπνόχορτο

  Καπνόχορτο

  Fumaria officinalis

 • Κίρσιο ή Αγκάθι

  Κίρσιο ή Αγκάθι

  Cirsium arvense

 • Κολλητσίδα Μεγαλόκαρπη

  Κολλητσίδα Μεγαλόκαρπη

  Galium aparine

 • Κουσκούτα

  Κουσκούτα

  Cuscuta spp.

 • Καψέλλα

  Καψέλλα

  Capsella bursa-pastoris

 • Κοινή πόα

  Κοινή πόα

  Poa annua

 • Κολλητσίδα Μικρόκαρπη

  Κολλητσίδα Μικρόκαρπη

  Galium spurium

 • Κύπερη κίτρινη

  Κύπερη κίτρινη

  Cyperus esculentus

 • Λάμιο

  Λάμιο

  Lamium spp.

 • Λουβουδιά

  Λουβουδιά

  Chenopodium album

 • Λάπαθο

  Λάπαθο

  Rumex spp.

 • Λευκό βλήτο

  Λευκό βλήτο

  Amaranthus albus

 • Μαρτιάκος

  Μαρτιάκος

  Senecio vulgaris

 • Μουχρίτσα

  Μουχρίτσα

  Echinochloa crus-galli

 • Μίλιο

  Μίλιο

  Millium vernale

 • Μπιφόρα

  Μπιφόρα

  Bifora radians

 • Μολόχα

  Μολόχα

  Malva spp.

 • Μυρώνι

  Μυρώνι

  Scandix pecten-veneris

 • Οροβάγχη ή λύκος ή λουλούδι

  Οροβάγχη ή λύκος ή λουλούδι

  Orobanche spp.

 • Οξαλίδα ή Ξινήθρα

  Οξαλίδα ή Ξινήθρα

  Oxalis pes-carpae

 • Παπαρούνα

  Παπαρούνα

  Papaver rhoeas

 • Πικραγγουριά

  Πικραγγουριά

  Ecballium elaterium

 • Πολυκόμπι

  Πολυκόμπι

  Polygonum aviculare

 • Πεντάνευρο ρυζιού

  Πεντάνευρο ρυζιού

  Alisma plantago-aquatica

 • Πλαγιαστό βλήτο

  Πλαγιαστό βλήτο

  Amaranthus blitoides

 • Περιπλοκάδα

  Περιπλοκάδα

  Convolvulus arvensis

 • Ραφανίδα

  Ραφανίδα

  Raphanus raphanistrum

 • Σετάρια

  Σετάρια

  Setaria spp.

 • Στελλάρια

  Στελλάρια

  Stellaria media

 • Σκίρπος

  Σκίρπος

  Scirpus spp.

 • Σολανό ή Γερμανός

  Σολανό ή Γερμανός

  Solanum elaeagnifolium

 • Τάτουλας

  Τάτουλας

  Datura stramonium

 • Τριβόλι

  Τριβόλι

  Tribulus terrestris

 • Τραχεία Λειβαδοπόα

  Τραχεία Λειβαδοπόα

  Poa trivialis

 • Τσουκνίδα

  Τσουκνίδα

  Urtica spp.

 • Τραχύ βλήτο

  Τραχύ βλήτο

  Amaranthus retroflexus

 • Φάλαρη

  Φάλαρη

  Phalaris spp.

 • Heteranthera

  Heteranthera

  Heteranthera

 • Χρωζοφόρα

  Χρωζοφόρα

  Chrozophora tinctoria

 • Χαμομήλι

  Χαμομήλι

  Chamomilla recutita