• Έντομα

 • Αφίδα μπιζελιών

  Αφίδα μπιζελιών

  Acyrthosiphon pisum

 • Αφίδες

  Αφίδες

  Macrosiphum avenae

 • Αφίδες εσπεριδοειδών

  Αφίδες εσπεριδοειδών

  Aphis spiraecola

 • Αλευρώδης

  Αλευρώδης

  Trialeurodes vaporariorum

 • ΄Αλτης ή Ψύλλος

  ΄Αλτης ή Ψύλλος

  Chaetocnema spp.

 • Ανθοτρήτης

  Ανθοτρήτης

  Prays citri

 • Αφίδα βαμβακιού

  Αφίδα βαμβακιού

  Aphis gossypii

 • Αφίδες Rhopalosiphum

  Αφίδες Rhopalosiphum

  Rhopalosiphum maidis

 • Αφίδες πατάτας

  Αφίδες πατάτας

  Myzus persicae

 • Αλευρώδης εσπεριδοειδών

  Αλευρώδης εσπεριδοειδών

  Dialeurodes citri

 • Ανάρσια

  Ανάρσια

  Anarsia lineatella

 • Ασπιδιωτός ή λευκή ψώρα εσπεριδοειδών

  Ασπιδιωτός ή λευκή ψώρα εσπεριδοειδών

  Aspidiotus nerii

 • Πράσινη αφίδα της ροδακινιάς

  Πράσινη αφίδα της ροδακινιάς

  Myzus persicae, Myzus nicotianae

 • Αγρότιδες ή Καραφατμέ ή Κοφτοσκούληκα

  Αγρότιδες ή Καραφατμέ ή Κοφτοσκούληκα

  Agrotis segetum

 • Αλευρώδης του καπνού

  Αλευρώδης του καπνού

  Bemisia tabaci

 • Ανθονόμος μηλιάς

  Ανθονόμος μηλιάς

  Anthonomus pomorum

 • Ατομάρια

  Ατομάρια

  Atomaria linearis

 • Βαμβακάδα ροδακινιάς

  Βαμβακάδα ροδακινιάς

  Pseudaulacaspis pentagona

 • Βρωμούσες

  Βρωμούσες

  Eurygaster maura

 • Βρούχος ή μαμούνι κουκιών και φασολιών

  Βρούχος ή μαμούνι κουκιών και φασολιών

  Bruchus rufimanus

 • Βρωμούσες, Λύγκος, Καλόκορη

  Βρωμούσες, Λύγκος, Καλόκορη

  Lygus pratensis

 • Βρούχος ή μαμούνι μπιζελιών

  Βρούχος ή μαμούνι μπιζελιών

  Bruchus pisorum

 • Εχθρός πατάτας Βρωμούσες

  Εχθρός πατάτας Βρωμούσες

  Lygus pabulinus

 • Γρυλλοτάλπα

  Γρυλλοτάλπα

  Gryllotalpa gryllotalpa

 • Γυμνοσάλιαγκες

  Γυμνοσάλιαγκες

  Deroceras agreste

 • Δάκος

  Δάκος

  Bactrocera oleae

 • Δορυφόρος

  Δορυφόρος

  Leptinotarsa decemlineata

 • Κολεόπτερα

  Κολεόπτερα

  Zabrus tenebrioides

 • Ζευζέρα

  Ζευζέρα

  Zeuzera pyrina

 • Ερίνωση

  Ερίνωση

  Colomerus vitis

 • Εριώδης Αλευρώδης

  Εριώδης Αλευρώδης

  Aleurothrixus floccosus

 • Ευδεμίδα

  Ευδεμίδα

  Lobesia botrana

 • Θρίπας εσπεριδοειδών

  Θρίπας εσπεριδοειδών

  Heliothrips haemorrhoidalis

 • Θρίπες

  Θρίπες

  Limothrips cerealium

 • Θρίπας αμπέλου

  Θρίπας αμπέλου

  Drepanothrips reuteri

 • Ισέρυα

  Ισέρυα

  Icerya purchasi

 • Θρίπας ελιάς

  Θρίπας ελιάς

  Phloethrips oleae

 • Καλόκορη

  Καλόκορη

  Calocoris trivialis

 • Καρπόκαψα δαμασκηνιάς

  Καρπόκαψα δαμασκηνιάς

  Grapholitha funebrana

 • Κασσίδα

  Κασσίδα

  Cassida nebulosa

 • Κηκιδόμυγα των καρπών της ελιάς ή Προλασιόπτερα

  Κηκιδόμυγα των καρπών της ελιάς ή Προλασιόπτερα

  Prolasioptera berlesiana

 • Κοινός Τετράνυχος

  Κοινός Τετράνυχος

  Tetranychus spp.

 • Κόκκινος τετράνυχος

  Κόκκινος τετράνυχος

  Panonychus ulmi

 • Κολλέμβολα

  Κολλέμβολα

  Onychiurus spp.

 • Κόσσος

  Κόσσος

  Cossus cossus

 • Καρπόκαψα μηλιάς

  Καρπόκαψα μηλιάς

  Cydia pomonella

 • Θρίπας της Καλιφόρνια

  Θρίπας της Καλιφόρνια

  Frankliniella occidentalis

 • Καστανή εσχάρωση

  Καστανή εσχάρωση

  Brevipalpus lewisi

 • Κηκιδόμυγα των βλαστών της ελιάς

  Κηκιδόμυγα των βλαστών της ελιάς

  Resseliella oleisuga

 • Κίτρινος Τετράνυχος

  Κίτρινος Τετράνυχος

  Eotetranychus carpini

 • Κοινός θρίπας

  Κοινός θρίπας

  Thrips tabaci

 • Κόκκινος τετράνυχος εσπεριδοειδών

  Κόκκινος τετράνυχος εσπεριδοειδών

  Panonychus citri

 • Κομβονηματώδεις

  Κομβονηματώδεις

  Meloidogyne spp.

 • Κριόκερος

  Κριόκερος

  Lema lichenis

 • Πιερίδα

  Πιερίδα

  Pieris brassicae

 • Καρπόκαψα ροδακινιάς

  Καρπόκαψα ροδακινιάς

  Grapholitha molesta

 • Κηκιδόμυγα των φύλλων της ελιάς

  Κηκιδόμυγα των φύλλων της ελιάς

  Dasyneura oleae

 • Κηκιδόμυγες σίτου

  Κηκιδόμυγες σίτου

  Contarinia tritici

 • Κλεονός

  Κλεονός

  Bothynoderes punctiventris

 • Κόκκινη ψώρα εσπεριδοειδών

  Κόκκινη ψώρα εσπεριδοειδών

  Aonidiella aurantii

 • Κοκκοειδή αμπελιού

  Κοκκοειδή αμπελιού

  Eulecanium corni

 • Κόκκος εσπεριδοειδών

  Κόκκος εσπεριδοειδών

  Coccus hesperidum

 • Κομβονηματώδης πατάτας

  Κομβονηματώδης πατάτας

  Meloidogyne halpa

 • Λεκάνιο ή μαύρη ψώρα της ελιάς

  Λεκάνιο ή μαύρη ψώρα της ελιάς

  Saissetia oleae

 • Λύγκος

  Λύγκος

  Lygus spp.

 • Λίξος

  Λίξος

  Lixus scabricolis

 • Λιριόμυζα

  Λιριόμυζα

  Liriomyza bryoniae

 • Μαργαρόνια

  Μαργαρόνια

  Palpita unionalis

 • Μεταναστευτικοί νηματώδεις ριζών

  Μεταναστευτικοί νηματώδεις ριζών

  Pratylenchus pratensis

 • Μύγα ή φυλλορύκτης των τεύτλων

  Μύγα ή φυλλορύκτης των τεύτλων

  Pegomyia hyoscyami

 • Μυτηλόμορφη ψώρα εσπεριδοειδών

  Μυτηλόμορφη ψώρα εσπεριδοειδών

  Lepidosaphes beckii

 • Ματόψειρα ή Βαμβακάδα μηλιάς

  Ματόψειρα ή Βαμβακάδα μηλιάς

  Eriosoma lanigerum

 • Μηλολόνθη ή Ασπροσκούληκο

  Μηλολόνθη ή Ασπροσκούληκο

  Melolontha melolontha

 • Μύγα Μεσογείου

  Μύγα Μεσογείου

  Ceratitis capitata

 • Μαύρη αφίδα των κουκιών

  Μαύρη αφίδα των κουκιών

  Aphis fabae

 • Μπλανίουλος

  Μπλανίουλος

  Blaniulus guttulatus

 • Μύγα σιτηρών ή Χλώροπας

  Μύγα σιτηρών ή Χλώροπας

  Chlorops pumilionis

 • Νηματώδης

  Νηματώδης

  Tylenchulus semipenetrans

 • Νηματώδης των τεύτλων

  Νηματώδης των τεύτλων

  Globodera schachtii

 • Νηματώδης στελεχών και βολβών

  Νηματώδης στελεχών και βολβών

  Ditylenchus dipsaci

 • Οπλοκάμπη

  Οπλοκάμπη

  Hoplocampa testudinea

 • Οτιόρρυγχος

  Οτιόρρυγχος

  Otiorrhynchus ligustici

 • Οπλοκάμπη σιταριού

  Οπλοκάμπη σιταριού

  Cephus pygmaeus

 • Οσινέλλα

  Οσινέλλα

  Oscinella frit

 • Παραμορφωτικό άκαρι

  Παραμορφωτικό άκαρι

  Aceria sheldoni

 • Πράσινη αφίδα μηλιάς

  Πράσινη αφίδα μηλιάς

  Aphis pomi

 • Προνύμφες Bibionidae

  Προνύμφες Bibionidae

  Bibio hortulanus

 • Παρλατόρια

  Παρλατόρια

  Parlatoria oleae

 • Πυραλίδα

  Πυραλίδα

  Pyrausta nubilalis

 • Πολλίνια

  Πολλίνια

  Pollinia pollini

 • Πράσινο σκουλήκι

  Πράσινο σκουλήκι

  Helicoverpa armigera

 • Πυρηνοτρήτης

  Πυρηνοτρήτης

  Prays oleae

 • Ρόδινη αφίδα μηλιάς

  Ρόδινη αφίδα μηλιάς

  Dysaphis plantaginea

 • Ρόδινο σκουλήκι

  Ρόδινο σκουλήκι

  Platyedra gossypiella

 • Ρυγχίτης

  Ρυγχίτης

  Rhynchites cribripennis

 • Σεσάμια

  Σεσάμια

  Sesamia cretica

 • Σκαθάρια τριφυλλιών

  Σκαθάρια τριφυλλιών

  Apion apricans

 • Σιδηροσκούληκα

  Σιδηροσκούληκα

  Agriotes lineatus

 • Σκωριώδες άκαρι

  Σκωριώδες άκαρι

  Aculops pelekassi

 • Σιτόνα

  Σιτόνα

  Sitona lineata

 • Σποντόπτερα

  Σποντόπτερα

  Laphygma exigua

 • Τανύμεκος

  Τανύμεκος

  Tanymecus palliatus

 • Τυλιγάδι ή Πυραλίδα της αμπέλου

  Τυλιγάδι ή Πυραλίδα της αμπέλου

  Sparganothis pilleriana

 • Τιπούλα

  Τιπούλα

  Tipula paludosa

 • Τζιτζικάκια

  Τζιτζικάκια

  Empoasca flavescens

 • Τσιγαρολόγος

  Τσιγαρολόγος

  Byctiscus betulae

 • Υλέμυια

  Υλέμυια

  Hylemyia platura

 • Υλέμυια Hylemyia coarcata

  Υλέμυια Hylemyia coarcata

  Hylemyia coarcata

 • Φιλίππια

  Φιλίππια

  Philippia follicularis

 • Φθοριμαία

  Φθοριμαία

  Phthorimaea opercullela

 • Φυλλοξήρα

  Φυλλοξήρα

  Viteus vitifolii

 • Φλοιοφάγος

  Φλοιοφάγος

  Hylesinus oleiperda

 • Φυλλοδέτες

  Φυλλοδέτες

  Archips rosanus

 • Φυλλορύκτες

  Φυλλορύκτες

  Phyllonorycter blancardella

 • Φλοιοτρίβης

  Φλοιοτρίβης

  Phloeotribus scarabaeoides

 • Φυλλοδέτης μπιζελιών

  Φυλλοδέτης μπιζελιών

  Laspeyresia nigricana

 • Φυτομέτρης

  Φυτομέτρης

  Phytometra gamma

 • Χρυσόμφαλλος ή ασπροκόκκινη ψώρα

  Χρυσόμφαλλος ή ασπροκόκκινη ψώρα

  Chrysomphalus dictyospermi

 • Χρυσονηματώδης της πατάτας

  Χρυσονηματώδης της πατάτας

  Globodera rostochiensis

 • Ψύλλα της ελιάς

  Ψύλλα της ελιάς

  Euphyllura phillyreae

 • Ψώρα San Jose

  Ψώρα San Jose

  Quadraspidiotus perniciosus

 • Ψύλλα αχλαδιάς

  Ψύλλα αχλαδιάς

  Cacopsylla pyri

 • Ψώρα ελιάς - Leucaspis

  Ψώρα ελιάς - Leucaspis

  Leucaspis riccae

 • Ψευδόκοκκος

  Ψευδόκοκκος

  Planococcus citri