Αλευρώδης εσπεριδοειδών
Dialeurodes citri (Parabemisia myricae)

Είδος
Μυζητικά

Περιγραφή
Προσβάλλει εσπεριδοειδή
Τα ακμαία ωοτοκούν στην κάτω επιφάνεια ή στην περίμετρο τρυφερών φύλλων κι οι εκκολαπτόμενες νύμφες εγκαθίστανται σε αντίστοιχες θέσεις.
Για την καταπολέμηση συνιστώνται ψεκασμοί με κατάλληλα σκευάσματα με την έναρξη της προσβολής όταν ο πληθυσμός είναι μικρός.

Βλάβη
Σε όλα τα στάδια του βιολογικού τους κύκλου προσβάλλουν την τρυφερή βλάστηση. Εκεί απομυζούν φυτικούς χυμούς με αποτέλεσμα να περιορίζεται η ανάπτυξη των φυτικών μερών, η δυνατότητα φωτοσύνθεσης και να εξασθενεί το δένδρο. Επιπλέον στα μελιττώδη εκκρίματα αναπτύσσονται δευτερογενώς μύκητες της καπνιάς και προκαλούν μαύρισμα φύλλων και καρπών.

Σημείο Προσβολής
Φύλλο