Βρούχος ή μαμούνι κουκιών και φασολιών
Bruchus rufimanus

Είδος
Μασητικά

Περιγραφή
Προσβάλλει τα κουκιά, τα φασόλια υπαίθρου, τα μπιζέλια και άλλα ψυχανθή.
Οι προνύμφες έχουν μήκος περίπου 3-5 χιλ., χρώμα λευκοκίτρινο, καστανή κεφαλή και μικρά πόδια. Το σώμα τους είναι κυρτωμένο. Τα ακμαία (σκαθάρια) έχουν μήκος 3-4 χιλ. και χρώμα σκούρο. Φέρουν πυκνές τρίχες, γκρίζες στην κοιλία, καστανές στη ράχη και σε ορισμένες περιοχές μαύρες.
Το είδος αυτό αναπτύσσει συνήθως περισσότερες από μια προνύμφες μέσα σε κάθε σπέρμα, αντίθετα από τον βρούχο των μπιζελιών. Ο βρούχος προτιμά τα θερμά μέρη και μπορεί να υποβαθμίσει σημαντικά την αξία των κουκιών, φασολιών και των μπιζελιών ως τρόφιμα ή σπόρους. Αντίστοιχη ζημιά μπορεί να προκαλέσει ένα ακόμη "μαμούνι", το είδος Acanthoscelides obtectus ("μαμούνι" φασολιών) στα σπέρματα φασολιών, μπιζελιών, φακής και άλλων ψυχανθών. Χαρακτηριστικό του είναι ότι μπορεί να αναπαράγεται και να προσβάλλει τα σπέρματα των ψυχανθών και μέσα στις αποθήκες.

Βλάβη
Στα κουκιά ή στα φασόλια (σπέρματα) παρουσιάζονται μία ή περισσότερες στρογγυλές τρύπες. Η επιδερμίδα συχνά είναι άθικτη, αλλά στο εσωτερικό του μπιζελιού τρέφεται η προνύμφη ή το ακμαίο του εντόμου.

Σημείο Προσβολής
Λοβός