Χρυσόμφαλλος ή ασπροκόκκινη ψώρα
Chrysomphalus dictyospermi

Είδος
Μυζητικά

Περιγραφή
Πολυφάγο έντομο το οποίο προσβάλλει τα εσπεριδοειδή και ορισμένα είδη Ficus και φοινίκων.
Μοιάζει με την κόκκινη ψώρα Aonidiella aurantii, αλλά έχει σκουρότερο ασπίδιο. Το κοκκοειδές αυτό έχει 2-3 γενεές από Μάϊο-Νοέμβριο ανάλογα με τις συνθήκες θερμοκρασίας. Διαχειμάζει στο στάδιο της νύμφης ή το ακμαίου. Την άνοιξη δραστηριοποιείται και ωοτοκεί. Η πρώτη γενεά προσβάλλει τα φύλλα και τους βλαστούς, ενώ οι επόμενες τους καρπούς.
Συστήνεται να γίνεται καταπολέμηση των ευαίσθητων ερπουσών νυμφών. Στα πλαίσια της ολοκληρωμένης καταπολέμησης, ο χρόνος επέμβασης καθορίζεται μετά από εκτίμηση του επιπέδου προσβολής με παγίδες ή εξέταση των καρπών και των άλλων φυτικών μερών. Επιπλέον, το έντομο αυτό έχει μεγάλο αριθμό αρπακτικών και παρασίτων, τα οποία περιορίζουν σημαντικά τον πληθυσμό του.

Βλάβη
Προσβάλλει κυρίως φύλλα και καρπούς και δευτερευόντως μίσχους, κλαδίσκους, κλάδους και τον κορμό. Στα φύλλα προκαλείται αποχρωματισμός γύρω από το σημείο που βρίσκεται το έντομο, και σε σοβαρή προσβολή, φυλλόπτωση. Στους νεαρούς καρπούς, στα σημεία των νυγμάτων παραμορφώνονται τα κύτταρα (λιγότερο σε σχέση με την κόκκινη ψώρα), σκληραίνει ο φλοιός και αργότερα σχηματίζονται μικρές εσοχές, οι οποίες παραμένουν μέχρι την εποχή της συγκομιδής μειώνοντας την εμπορική τους αξία. Η απόσπαση ή το ξέπλυμα των κοκκοειδών από τον καρπό είναι δύσκολο, ακόμα και μετά από το χειρισμό τους στα συσκευαστήρια.

Σημείο Προσβολής
Βλαστός, Φύλλο, Καρπός