Κολεόπτερα
Zabrus tenebrioides

Είδος
Μασητικά

Περιγραφή
Προσβάλλει κυρίως το σιτάρι και τη σίκαλη, αλλά συναντάται και στα άλλα σιτηρά και σε άλλα αγρωστώδη φυτά.
Οι προνύμφες έχουν μήκος μέχρι 30 χιλ. και κιτρινωπό χρώμα. Η κεφαλή είναι μαύρη και στη ράχη φέρει σκουροκάστανες χιτίνινες πλάκες. Τα ακμαία (σκαθάρια) έχουν μήκος 12-16 χιλ., χρώμα σώματος μαύρο με καστανά πόδια και κεραίες. Τα έλυτρα είναι έντονα κυρτωμένα.
Το έντομο ανευρίσκεται κυρίως σε βαρειά εδάφη. Η εμφάνισή του ευνοείται από θερμό, ξηρό καιρό. Δραστηριοποιείται κυρίως τη νύχτα, ενώ στη διάρκεια της ημέρας παραμένει κρυμμένο σε τρύπες μέχρι 30 εκ. βάθος, κοντά στα φυτά που προσβάλλει.

Βλάβη
Τα έντομα, κυρίως οι προνύμφες τρώγουν τα φύλλα των σιτηρών. Αργότερα τα ακμαία (σκαθάρια) τρέφονται στους στάχεις από τους γαλακτώδεις ακόμη κόκκους (στάδιο "γάλακτος").

Σημείο Προσβολής
Φύλλο, Ταξιανθία