Μύγα σιτηρών ή Χλώροπας
Chlorops pumilionis

Είδος
Μασητικά (προνύμφες)

Περιγραφή
Προσβάλλει κυρίως το σιτάρι, αλλά ανευρίσκεται και στο κριθάρι και στη σίκαλη και σε μερικά αυτοφυή αγρωστώδη φυτά.
Οι προνύμφες έχουν μήκος 5-7 χιλ., χρώμα λευκό-κιτρινωπό και είναι άποδες. Στερούνται κεφαλικής κάψας, αλλά είναι εφοδιασμένες με στοματικά άγκιστρα και με δυο μικρές εκφύσεις (ατελείς ψευδόποδες) στην κοιλία. Τα ακμαία (μύγες) έχουν μήκος 3,5-4,5 χιλ., χρώμα κίτρινο και φέρουν χαρακτηριστικά μαύρα ή καστανά σημάδια.
Το έντομο αυτό μπορεί να προκαλέσει σοβαρές ζημιές. Στις περιοχές, που το έντομο αποτελεί πρόβλημα, συστήνεται η καλλιέργεια πρώϊμων ποικιλιών με ταχεία αρχική ανάπτυξη.

Βλάβη
Η 1η γενεά προνυμφών εμφανίζεται τον Μάϊο-Ιούνιο. Οι προσβεβλημένοι ιστοί διογκώνονται και στο εσωτερικό των στελεχών διακρίνονται στοές, που φθάνουν μέχρι τον κόμβο. Εξαιτίας της προσβολής οι ταξικαρπίες δεν ωριμάζουν και ζημειώνεται η απόδοση. Η 2η γενεά προνυμφών προσβάλλει τα σιτηρά το φθινόπωρο. Οι κορυφές των φυτών παρουσιάζουν κιτρίνισμα, που μοιάζει με το σύμπτωμα της προσβολής από Oscinella frit. Ταυτόχρονα όμως οι προσβεβλημένοι ιστοί διογκώνονται.

Σημείο Προσβολής
Στέλεχος, Φύλλο