Ρόδινη αφίδα μηλιάς
Dysaphis plantaginea

Είδος
Μυζητικά

Περιγραφή
Προσβάλλει τη μηλιά και δευτερευόντως την κυδωνιά. Μπορεί να συνυπάρχει στη μηλιά με την Aphis pomi, ωστόσο η Dysaphis plantaginea προκαλεί σοβαρότερη ζημιά.
Διαχειμάζει στο στάδιο του χειμερινού αυγού στη βάση των οφθαλμών της μηλιάς ή σε σχισμές του φλοιού στον κορμό. Τα αυγά είναι στην αρχή ανοιχτοκίτρινα, μετά γίνονται σκούρα. Εκκολάπτονται την άνοιξη, περίπου στο στάδιο του φουσκώματος των οφθαλμών. Συμπληρώνει 3-4 γενεές το χρόνο στη μηλιά. Οι άπτερες αφίδες έχουν χρώμα γκρίζο-καστανό και οι πτερωτές σκούρο, σχεδόν μαύρο και λαμπερό.

Βλάβη
Τα φύλλα που προσβάλλονται κατσαρώνουν. Τα ένζυμα που περιέχονται στο σάλιο της είναι τοξικά για τη μηλιά. Φθάνουν μέσω της απομύζησης χυμών και στους καρπούς, οι οποίοι εμφανίζουν παραμορφώσεις. Παράγει πλούσιο μελίττωμα. Η εικόνα της αποικίας παίρνει χρώμα πρασινοκίτρινο, ρόδινο ή γκριζοπράσινο.

Σημείο Προσβολής
Φύλλο, Καρπός