Σεσάμια
Sesamia cretica (Sesamia nonagrioides)

Είδος
Μασητικά (προνύμφες)

Περιγραφή
Προσβάλλουν τον αραβόσιτο κυρίως, αλλά και άλλα σιτηρά (π.χ. σιτάρι, ρύζι).
Τα δυο είδη μοιάζουν μεταξύ τους. Τα ακμαία (πεταλούδες) έχουν άνοιγμα πτερύγων 30-35 χιλ. Οι πρόσθιες πτέρυγες είναι ωχροκίτρινες και στο είδος S. nonagrioides φέρουν μαύρα στίγματα κατά μήκος της εξωτερικής πλευράς. Οι προνύμφες (κάμπιες) έχουν χρώμα ρόδινο.

Βλάβη
Σε πρώϊμες προσβολές τα νεαρά φυτά παραμένουν καχεκτικά ή καταστρέφονται εντελώς. Όταν η προσβολή γίνει αργότερα το στέλεχος σπάζει. Οι προνύμφες ορύσσουν στοές μέσα στα στελέχη και επίσης διατρέφονται και από τους σπάδικες και τους κόκκους, με αποτέλεσμα η παραγωγή να ζημειώνεται ποσοτικά και ποιοτικά.

Σημείο Προσβολής
Στέλεχος, Ταξιανθία