Amistar

Manufacturer
SYNGENTA
Category
Fungicides
Registered until
Registration expired
Registration number
04.2/878-2/2016.
Active materials

Előírt növényvédelmi technológia:
Kalászosokban a védekezést a fertőzési helyzettől függően egy vagy két alkalommal javasolt elvégezni. A korai betegségek ellen már a szárbaindulás kezdetén célszerűa készítmény használata. A második védekezést a kalászhányás végén - virágzás elején szükséges elvégezni a különböző levél- és kalászbetegségek ellen. Kalászfuzáriózis ellen - különösen járványveszélyes időben – más hatásmechanizmusú, fuzárium ellen hatásos fungiciddel együtt kombinációban kell használni.

Burgonyában a készítményt a burgonyavész, valamint alternáriás betegség ellen megelőzőjelleggel kell kijuttatni. Az elsőpermetezést 6-7 leveles állapotban lehet elvégezni, majd két alkalommal, 7-14 naponként meg lehet ismételni. A rezisztencia elkerülése miatt más hatásmechanizmusú készítménnyel váltogatva kell használni.

Cukorrépában a lisztharmat kezdeti tüneteinek megjelenésekorajánlott elkezdeni a védekezést. Cerkospóra ellen preventív módon kezeljünk. Erős fertőzésveszély esetén ajánlatos még egy alkalommal kijuttatni, úgy, hogy a két kezelés között más hatásmechanizmusú gombaölőszereket alkalmazunk.

Céklában és takarmányrépában levélbetegségek ellen a kezelést a betegségek elsőtüneteinek megjelenésekor célszerűmegkezdeni. A készítményt más hatásmechanizmusú gombaölő készítményekkel váltogatva kell használni. A permetezési forduló 7-10 napos időt öleljen fel.

Repcében és olajretekben a készítményt legfeljebb két alkalommal lehet felhasználni. Őszi kezeléskor, korai levélbetegségek ellen 4-8 levelesállapotban célszerűvédekezni. Tavasszal a szárbainduláskori és a virágzáskori kezelés a levél- és szárbetegségek ellen hatásos.

Dohányban peronoszpóra ellen a védekezést megelőzőjelleggel célszerűmegkezdeni, majd 7-14 nap elteltével, szükség esetén meg kell ismételni. Szabadföldi paradicsomban és tojásgyümölcsben a lisztharmat, a paradicsomvész, az alternáriásés  szeptóriás betegség kezdeti tüneteinek megjelenésekor ajánlott megkezdeni a védekezést. A további szükséges védekezések esetén más hatásmechanizmussal rendelkezőgombaölőkészítményekkel váltogatva kell használni, 8-14 napos permetezési fordulóval.

Hajtatott paprikában lisztharmat ellen az állománykezeléseket a fertőzési nyomás ismeretében, a kezdeti tünetek megjelenését követően legfeljebb 2 alkalommal, 10-12 napos permetezési intervallumban lehet elvégezni. A további szükségeskezelések más hatásmechanizmusú gombaölő szerekkel történjenek. A virágzás és terméskötődés időszakában végzett kezelések egyben a korai szürkepenész elleni védelmet is elősegítik.

Hagymafélékben hagymaperonoszpóra ellen a kezeléseket preventív módon, előrejelzés alapján célszerűelkezdeni, és a hagyma növekedési időszakáig 2-3 alkalommal, július végéig, a fertőzés alakulásának megfelelően kell folytatni. A készítmény tapadásfokozó szer alkalmazása nélküliis megfelelőpermetléfedettséget biztosít.

Száraz és cukorborsóban, babban és lencsében lisztharmat, peronoszpóra, aszkohitás foltosságés rozsda ellen az állománypermetezéseket a kezdeti tünetek megjelenése előtt, megelőzőmódon, virágzás körül ajánlott elkezdeni és a fertőzés alakulása szerint a hüvelyképződési időszakban még egy további kezelés lehet szükséges.

Dinnye- éstökfélékben preventív módon kell megkezdeni a védekezést, és a szert más gombaölő hatásmechanizmussal rendelkezőkészítményekkel váltogatva kell használni. A permetezési forduló 7-14 napos időt öleljen fel.

Szabadföldi uborkában és cukkiniben a védekezést megelőzőmódon célszerűelkezdeni 4 leveles állapot körül, és egészen terméskötődésig folytatni. A készítményt más hatásmechanizmusú gombaölőkészítményekkel váltogatva kell használni. A permetezési forduló - a fertőzés erősségétől függően - 7-14 napos időt öleljen fel. Hajtatásban a védekezéseket 2-3 alkalommal termésnövekedés, érés idején ajánlatos végezni, 7 napokénti ismétléssel. A készítménnyel történő kezelések között más hatásmechanizmusú gombaölőszereket alkalmazzunk. Fertőzésveszély esetén a magasabb dózist célszerűalkalmazni.

Káposztafélékben a permetezéseket a peronoszpóra és az alternária tüneteinek megjelenése előtt a palántanevelés időszakában 2-4 leveles és kiültetés előtti állapotban kell elvégezni. Kiültetett állományban 8-10 leveles állapot körül a védekezéseket megelőzőmódon javasolt végrehajtani, és a fertőzési nyomás ismeretében 7-12 naponként fejesedés, illetve karfiolnál virágrózsa növekedési időszak végéig lehet folytatni. A permetléhez nedvesítőszer hozzáadása javasolt.

Szabadföldisalátában, endíviában és rukkolában a szürkerothadás elleni permetezést a palánták tápkockákba tűzdelése, valamint kiültetése után közvetlenül, majd7 nap múlva célszerűvégezni, nagy lémennyiséggel. A peronoszpóra elleni védekezést 2-3 leveles korban kell elkezdeni. A készítményt más hatásmechanizmusú gombaölőkészítményekkel váltogatva kell használni. A permetezési forduló 7-10 napos időt öleljen fel.

Komlóban a peronoszpóra és a lisztharmat fertőzésének kezdetekor kell megkezdeni a védekezést. A készítményt más hatásmechanizmusú gombaölőkészítményekkel váltogatva kell használni. A permetezési forduló 10-12 napos időt öleljen fel.

Spárgában a rozsda fertőzésének kezdetekor célszerűmegkezdeni a védekezést. A készítményt más hatásmechanizmusú gombaölőkészítményekkel váltogatva kell használni. A permetezési forduló 10-12 napos időt öleljen fel.

Sárgarépában az elsőtünetek megjelenésekor kell megkezdeni a védekezést, és más hatásmechanizmussal rendelkezőgombaölőkészítményekkel váltogatva kell használni. A permetezési forduló 10-12 napos időt öleljen fel.

Petrezselyemben és paszternákban, zellerben, tormában, retekben, feketegyökérben és dísznövényekben az elsőtünetek megjelenésekor kell védekezni, majd 10-14 nap elteltével, szükség esetén meg kell ismételni azt.

 

Registered for culturesRatePreharvest Interval
Winter wheat0.75 - 1 l35
Spring wheat0.75 - 1 l35
Winter barley0.75 - 1 l35
Spring barley0.75 - 1 l35
Spring oats0.75 - 1 l35
Winter oats0.75 - 1 l35
Winter rye0.75 - 1 l35
Spring rye0.75 - 1 l35
Winter triticale0.75 - 1 l35
Spring triticale0.75 - 1 l35
Potatoes0.75 - 1 l14
Sugar beets0.75 - 1 l10
Beets1 l10
Radishes1 l21
Canola1 l21
Tobacco0.75 - 1 l
Tomatoes0.75 - 1 l3
Peppers0.75 - 1 l3
Onions0.75 - 1 l14
Garlic0.75 - 1 l14
Shallots0.75 - 1 l14
Leeks0.75 - 1 l21
Beans0.75 - 1 l14
Peas0.75 - 1 l14
Lentils0.75 - 1 l14
Watermelon0.75 - 1 l3
Cantaloupe0.75 - 1 l3
Gourds0.75 - 1 l3
Cucumbers0.5 - 0.75 l3
Zucchini0.5 - 0.75 l3
Cabbage0.75 l14
Kale0.75 l14
Brussels sprouts0.75 l14
Chinese cabbage0.75 l14
Broccoli0.75 l14
Cauliflower0.75 l14
Kohlrabi0.75 l14
Lettuce0.75 l14
Endive0.75 l14
Arugula0.75 l14
Hops1 l28
Asparagus1 l
Carrots1 l10
Parsley1 l14
Parsnip1 l10
Celery1 l14
Horseradish1 l10
Radishes1 l7
Salsify1 l10