BastaReģistrācija iztecējusi
BAYER - Herbicīds
0200

 Iedarbība uz nezālēm
Basta ir vispārējs pieskares iedarbības herbicīds. Basta tiek uzņemta ar augu zaļajām daļām. Augos tiek pārtraukta atsevišķu enzīmu darbība, kā rezultātā augu šūnās uzkrājas amonjaks (stipri fitotoksiska viela), kas noved pie augu zaļo virszemes daļu atmiršanas.Preparāta maksimālā efektivitāte vērojama, apstrādi veicot nezāļu intensīvas augšanas
periodā, kad labvēlīgos laika apstākļos 1-2 dienu laikā pēc apstrādes novēro sekojošas pazīmes: apstrādātās augu daļas paliek gaišākas, vietām novēro dzeltenu/hlorotisku plankumu parādīšanos. Parasti šīs pazīmes parādās nedēļas laikā pēc apstrādes.Preparāta iedarbības rezultāts ir pilnīga apstrādāto augu zaļo virszemes daļu atmiršana (augi nokalst). Preparāta iedarbības ātrums ir atkarīgs arī no ārējiem apstākļiem: augsnes mitruma, temperatūras, bet tas nesamazina kopējo efektivitāti.
Nezāļu spektrs:
Jutīgās nezāles ierobežojamas ar devu 3-4 l/ha: sarenes, maura skarene, vējauza, parastā virza, sārtā panātre, skaujošā panātre, tīruma neaizmirstule, sīkā nātre, veronikas, ķeraiņu
madara, melnā naktene, vējgriķis, ārstniecības kumelīte, īsstaru sīkgalvīte.
Mazāk jutīgās nezāles ierobežojamas ar devu 4-6 l/ha: parastā gaiļsāre, zaļā sarene, lapsaste, lielā ceļteka, parastā vībotne, ārstniecības matuzāle, baltā balanda, parastais
pelašķis, izplestā balodene, ārstniecības cūkpiene, tīruma mīkstpiene, tīruma usne,parastā māllēpe, lielā nātre, tīruma tītenis, Kanādas jānīši, tīruma ilzīte, atliektais amarants,
parastais plikstiņš, ložņu vārpata, ložņu gundega, u.c.

Uzmanību!
Vislabāko preparāta efektivitāti iegūst, apstrādi veicot nezāļu intensīvas augšanas apstākļos, kad tās vel nav pāraugušas.
 Smidzināšanu veikt ļoti rūpīgi, pilnīgi saslapinot visas ierobežojamo augu virszemes zaļās daļas.
Apstrādi veiciet uzmanīgi, lai preparāts nenonāktu uz kultūraugu zaļajām virszemes daļām, kuras nevēlaties iznīcināt! Visas augu zaļās daļas (un tikai tās!) uz kurām uzsmidzināsiet Bastu - tiks iznīcinātas.
 Preparāts nepārvietojas augos (piemēram, apsmidzinot zemeņu stīgas mātes augs netiks iznīcināts).
 Nepieciešamības gadījumā smidzināšanas laikā izmantojiet aizsargekrānus.
 Pāraugušu nezāļu iznīcināšanai izmantojiet maksimālās preparāta devas.
 
Lietošanas devas un laiks:
Deva 3-4 l/ha tiek izmantota jutīgāko nezāļu iznīcināšanai, turpretī deva 4-6 l/ha ir jālieto mazāk jutīgu un pāraugušu nezāļu iznīcināšanai. Preparātu var izmantot visa veģetācijas
periodā, vislabāk uz pilnīgi izaugušām nezālēm (20-40 cm).
 
Apstrādes laiks nezāļu un kultūraugu atvašu ierobežošanai:
Ābeles, bumbieres - apstrādi veic pavasarī pirms/pēc ziedēšanas atkarībā no nezāļu attīstības pakāpes un var atkārtot jūlijā ne vēlāk kā 2 nedēļas pirms ražas novākšanas.
Ķirši - apstrādi veic pavasarī pēc ziedēšanas un pēc ražas novākšanas.
Plūmes – apstrādi veic pavasarī pēc ziedēšanas un var atkārtot jūlijā ne vēlāk kā 2 nedēļas pirms ražas novākšanas.
Ogulāji (upenes, jāņogas, ērkšķogas) – apstrādi veic pavasarī tūlīt pēc ziedēšanas un atkārto pēc ražas novākšanas.
Krūmcidonijas – apstrādi veic pavasarī tūlīt pēc ziedēšanas, nepieciešamības gadījumā var atkārtot jūlija vidū/beigās atkarībā no nezāļu attīstības pakāpes.
Avenes –apstrādi veic pavasarī pirms ziedēšanas, kad jaunie dzinumi sasniedz 20-25cm garumu un pēc ražas novākšanas.
Zemenes – apstrādi veic pēc ražas novākšanas. Optimālais laiks zemeņu stīgu ierobežošanai ir līdz jūlija beigām. Izmantojiet aizsargekrānus.
Rindstarpu un apdobju apstrādei, izmantojot muguras smidzinātāju, iesakām izmantot 1,25- 2,0% darba šķidrumu (125 - 200ml preparāta uz 10 litriem ūdens).
Nogaidīšanas laiks ābelēm, bumbierēm, ķiršiem, plūmēm, upenēm, jāņogām, ērkšķogām un krūmcidonijām- 14 dienas.
 
Iedarbība uz vidi:
mikroorganismi Bastu viegli un pilnīgi sadala augsnē, veidojot fosforu,ogļskābo gāzi, slāpekli un ūdeni- sastāvdaļas, kas ir dabīgi sastopamas augsnē. Lauka apstākļos nenovēro glufosināta amonija uzņemšanu ar augu saknēm, tādejādi, izmantojot Bastu nezāļu iznīcināšana saskaņā ar ieteiktajām rekomendācijām, tā nenodara ļaunumu ne ražai, ne videi.
 
Piezīme!
1. Zemas temperatūras un sauss laiks, kas negatīvi ietekmē nezāļu augšanu, var arī ietekmēt preparāta sākotnējo efektivitāti, bet kopējā gala efektivitāte netiks samazināta.
2. Neizmanot uz mitriem augiem.
3. Neapstrādājiet nepārkoksnējušās augļu koku un ogulāju daļas, jo tādejādi uz tiem var rasties bojājumi.
4. Vēlamais bezlietus periods 6 stundas.
5. Preparātam nav augsnes iedarbības, tādēļ tam nav ietekme uz nākošajā gadā audzējamām kultūrām.
 
Darba šķidruma sagatavošana un smidzināšana
Smidzinātāja tvertnē iepildīt pusi no vajadzīgā ūdens daudzuma, ieslēgt darba šķidruma jaucēju, pievienot paredzēto Basta daudzumu un nepārtraukti maisot, pievienot pārējo
ūdens daudzumu.
Ieteicamais ūdens daudzums 200-400 l/ha.
Strādājot ar muguras smidzinātāju, iesakām izmantot 1,25-2,0% darba šķidrumu (125-200 ml preparāta uz 10 litriem ūdens).
Bastu 150 SL iespējams izmantot tvertne maisījumos ar citiem herbicīdiem. Piepilda līdz pusei tvertni ar ūdeni, pievieno partnerherbicīdu, tad pievieno Bastu, nepārtraukti maisot
pievieno nepieciešamo daudzumu ūdens. Tvertnes maisījumus neizmantot smilšainās augsnēs.
Ja smidzināšanas laikā ir pārtraukumi, atsākot darbu, darba šķidrums ir rūpīgi jāsamaisa.
 
Smidzinot nav pieļaujams:
1. Darba šķīduma nokļūšana uz kultūraugu zaļajām virszemes daļām, ko nevēlaties iznīcināt.
2. Darba šķidruma nonākšana uz blakus augošām kultūrām.Smidzinātāja mazgāšana Sakarā ar atsevišķu kultūraugu paaugstinātu jutību pret preparātu, ļoti svarīgi ir izmazgāt pat nelielu daudzumu preparāta atlieku. Tūlīt pēc darba smidzinātājs rūpīgi jāizmazgā.

Mazgāšanas paņēmiens
Iztukšot tvertni, iepildīt ūdeni, rūpīgi ar to izmazgāt visas smidzinātāja daļas un vēlreiz iztukšot. Sprauslas papildus vēl mazgāt atsevišķi. Smidzinātāja tvertni izskalot vēlreiz ar
tīru ūdeni. Skalošanas ūdeni izsmidzināt uz apstrādātās platības.
CropsBBCHReģistrētā normaPriekšnovākšanas intervāls
Avenes0 - 03 - 6-
Baltās jāņogas0 - 03 - 6-
Bumbieres0 - 03 - 6-
Plūmes0 - 03 - 6-
Sarkanās jāņogas0 - 03 - 6-
Upenes0 - 03 - 6-
Zemenes0 - 03 - 6-
Ābeles0 - 03 - 6-
Ērkšķogas0 - 03 - 6-
Ķirši0 - 03 - 6-