Bell SuperRegistered until: 2021 M09 13
BASF - Fungicīds
0377

Preparāta apraksts
Bell Super ir fungicīds ar aizsargājošu un ārstējošu iedarbību uz plašāk izplatītajām graudaugu slimībām. Bell Super satur divas darbīgās vielas:
Boskalīds ir darbīgā viela ar sistēmas un translamināru iedarbību, kas pēc iekļūšanas augā caur lapu virsmu pārvietojas augā akropetāli, virzienā uz augšu. Boskalīda stiprā puse ir tā iedarbība uz stiebru lūšanu (sin. acsveida plankumainību), Septoria spp. ierosinātām plankumainībām un tīklplankumainību. Tas ir efektīvs pret Ramularia spp. un samazina fi zioloģisko plankumu attīstību.
Epoksikonazols ir plaša spektra fungicīds ar ārstējošu un aizsargājošu iedarbību uz virkni graudaugu slimību. Epoksikonazols ļoti efektīvi ierobežo Septoria tritici, Septoria nodorum, dzeltenplankumainību, gredzenplankumainību, tīklplankumainību, rūsas, graudzāļu miltrasu, Cladosporium sodrējumu un acsveida plankumainību.

Lietošanas ieteikumi
Apstrādāt kultūraugus profi laktiski vai parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no graudaugu cerošanas vidus (AS25) līdz ziedēšanas fāzes beigām (AS69) kviešu un tritikāles sējumos, un līdz vārpošanas fāzes beigām (AS59) miežos, auzās un rudzos.
Stiebru lūšanas ierobežošanai apstrāde ar Bell Super veicama profi laktiski slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos, sākot no kultūrauga stiebrošanas sākuma līdz divu mezglu stadijai (AS 30-32).

Deva
Lietojot 1,25 – 2,5 l/ha Bell Super, tiek nodrošināta 3 – 5 nedēļas ilga fungicīda efektivitāte, atkarībā no laika apstākļiem un augu attīstības stadijas

Maksimālais apstrāžu skaits sezonā: 2
Nogaidīšanas laiks: ziemas un vasaras kvieši, tritikāle, rudzi - 49 dienas,
ziemas un vasaras mieži, auzas - 35 dienas.
Bezlietus periods: 1 stunda
Darba šķidruma patēriņš: 150 – 300 l/ha.
Lai sasniegtu maksimālo slimību apkarošanas efektivitāti, ir ļoti svarīgi vienmērīgi noklāt augus ar darba šķidrumu. Lietot smidzināšanas apstākļiem atbilstošu tehniku un darba šķidruma devas.
Piezīme:
Bell Super ar devu 1,25 – 2,5 l/ha var lietot, samazinot darba šķidruma daudzumu līdz 100 l/ha, taču šī apjoma efektivitāte nav vērtēta. Tādēļ 100 l/ha darba šķidruma izmantošanas bioloģiskā efektivitāte ir paša lietotāja atbildība.

Saderība ar citiem preparātiem (savietojamība)
Bell Super var lietot tvertnes maisījumos ar augšanas regulatoriem: Cycocel 750, Terpal un Medax Top, fungicīdiem: Corbel, Fleksiti s.k., Comet Pro. Tvertnes maisījumu veidošanas gadījumā jābūt ieslēgtam maisītājam. Pēc smidzināšanas pārbaudīt fi ltrus un sprauslas.

Darba šķidruma sagatavošana
Bell Super kannu pirms atvēršanas sakratīt. Piepildiet 1/2 smidzinātāja tvertnes ar ūdeni un ieslēdziet maisītāju. Pievienojiet nepieciešamo Bell Super daudzumu un izskalojiet tukšo iepakojuma kannu. Skalojamo ūdeni ielejiet smidzinātāja tvertnē. Iepildiet tvertnē atlikušo ūdens daudzumu. Turpiniet maisīt darba šķidrumu transporta un darba laikā. Lietot tikai tīru ūdeni.

CropsBBCHReģistrētā normaPriekšnovākšanas intervāls
Vasaras auzas25 - 691.25 - 2.5-
Vasaras kvieši25 - 691.25 - 2.5-
Vasaras mieži25 - 691.25 - 2.5-
Vasaras rudzi25 - 691.25 - 2.5-
Vasaras tritikāle25 - 691.25 - 2.5-
Ziemas auzas25 - 691.25 - 2.5-
Ziemas kvieši25 - 691.25 - 2.5-
Ziemas mieži25 - 691.25 - 2.5-
Ziemas rudzi25 - 691.25 - 2.5-
Ziemas tritikāle25 - 691.25 - 2.5-