Agrobase Latvia
Maister OD Registration expired
BAYER - Herbicide
0326

IEDARBĪBA
Maister OD ir herbicīds viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāļu ierobežošanai kukurūzas sējumos, lietojams pēc kultūrauga un nezāļu sadīgšanas.Abu darbīgo vielu uzņemšana notiek caur nezāļu lapām un tikai nedaudz caur augsni ar nezāļu sakņu sistēmu. Pēc šo darbīgo vielu uzņemšanas, tās sistēmiski izplatās pa visu augu, izraisot augu augšanas un attīstības apstāšanos. Pirmās iedarbības pazīmes – lapu dzeltēšana un nekroze, būs redzamas dažu dienu laikā. Pilnu efektivitāti herbicīds sasniedz 2-4 nedēļu laikā pēc apstrādes, atkarībā no nezāļu sugas, to attīstības un augšanas apstākļiem.Labāko efektu herbicīds uzrāda, ja apstrāde veikta nezāļu agrīnā attīstības stadijā, un to augšanai ir labvēlīgi laika apstākļi. Augšanas stresa pastākļi- sausums, vēss laiks, bieza vaska kārta uz nezāļu lapām, samazina herbicīda efektivitāti.

Ļoti laba iedarbība (95-100%):
Gaiļsāre, parastā (Echinochloa crus-galli)
Sarene, zaļā (Setaria viridis)
Skarene, maura (Poa annua)
Vārpata, ložņu (Elytrigia repens) 
Amarants, liektais (Amaranthus retrofexus)
Balanda, baltā (Chenopodium album)
Balodene, izplestā (Atriplex patula)
Dievkrēsliņš, saules (Euphorbia helioscopia)
Ilzīte, lauka (Anthemis arvensis)
Kumelīte, tīruma (Matricaria inodora)
Madara, ķeraiņu (Galium aparine)
Matuzāle, ārstniecības (Fumaria officinalis)
Mīkstpiene, tīruma (Sonchus arvensis)
Naudulis, tīruma (Thlaspi arvense)
Naktene, melnā (Solanum nigrum)
Neaizmirstulīte, tīruma (Myosotis arvense)
Panātre, sārtā (Lamium purpureum)
Plikstiņš, ganu (Capsella bursa-pastoris)
Rapsis (Brassica napus sp. rapae)
Sinepe(zvēre), tīruma (Sinapis arvensis)
Sīkgalvīte, īsstaru (Galinsoga parviflora)
Sūrene, blusu (Polygonum persicaria)
Sūrene, mezglainā (Polygonum lapathifolium)
Veronika, efejlapu (Veronica hederifolia)
Veronika, tīruma (Veronica arvensis)
Virza, parastā (Stellaria media)
Laba iedarbība (75-94%):
Rudzusmilga, parastā (Apera spica-venti)
Atraitnīte, tīruma (Viola arvensis)
Usne, tīruma (Cirsium arvense)***
Vībotne, parastā (Artemisia vulgaris)
Nomācoša iedarbība (50-74%):
Sūrene, maura (Polygonum aviculare)
Vējgriķis, dārza (Polygonum convolvulus)
 
Deva 1,5 l/ha.
Apstrādes laiks
Maister OD lietot kukurūzas sējumos 2-6 lapu attīstības stadijā (AS 12-16), kad nezāles sadīgušas.Ja pēc herbicīda lietošanas sadīgst jaunas nezāles, to kontrole būs stipri samazināta.
Kultūraugu jutība
Maister OD ir drošs lietošanai kukurūzas sējumos.
Ja herbicīda lietošanas laikā augi ir stresa situācijā, var tikt izraisīti īslaicīgi fitotoksiskuma simptomi. Iespējamie stresa faktori:
 gaisa temperatūra smidzināšanas laikā ir virs +25°C, augsta gaismas intensit āte un augi cieš no sausuma;
 krasas dienas un nakts temperatūras svārstības (> 20 °C), vai periods ar zem ām gaisa temperatūrām (zemāk par 10 °C). Pastiprin āti izpaužas lietainā periodā.
Herbicīdu nedrīkst lietot, ja kultūraugi ir stresa novārdzināti, piem., sausums, pārmērīgs mitrums, karstums, salnu periods, slimību vai kaitēkļu invāzija, barības elementu trūkums.
 
Piezīmes:
 
Maister OD ir speciāla formulācija, kas jau satur virsmas aktīvas vielas, papildus tā nav jāpievieno.
 Svarīgi izvairīties no darba šķidruma nokļūšanas uz blakus augošām kultūrām.
 Izvairieties no smidzinājuma pārklājumiem, kā arī no traktora apstāšanās darba laikā.
 Nav ieteicams Maister OD lietot kukurūzā, kura tiks izmantota sēklas ieguvei vai kā saldā kukurūza
 
Darba šķidruma patēriņš: 100-400 l/ha
Maksimālais apstrāžu skaits sezonā: 1
Bezlietus periods: 2 stundas
Nogaidīšanas periods dzīvnieku barošanai: 70 dienas
Piezīme. Lai aizsargātu blakus laukos augošās kultūras un ar lietojumu nesaistītus augus, ievērot 5 m aizsargjoslu līdz blakus laukam un/vai lauksaimniecība neizmantojamai zemei
Effective
Crops
Corn, maize
BBCH
12 - 16
Registred norm
1.5 - 1.5
Preharvest Interval
70