Agrobase Latvia
Sekator OD Registration expired
BAYER - Herbicide
0260

IEDARBĪBA
Selektīvs sistēmas iedarbības herbicīds. Nezāles preparātu uzņem caur lapām un ar sakņu sistēmu. Preparāts pārvietojas pa visu augu, izsaucot nezāļu augšanas un attīstības apstāšanos.
Herbicīds savu efektivitāti sasniedz 14-18 dienu laikā. Labāko efektu herbicīds uzrāda, kad viengadīgās divdīgļlapju nezāles tiek apsmidzinātas 2-3 lapu attīstības stadijā.

Jutīgās nezāles:
Atliektais amarants, baltā balanda, ķeraiņu madara, kumelītes, lauku magone, panātres, parastā rudzupuķe (2-4 lapu stadija), parastā virza, parastais aklis, parastais plikstiņš, pārziemojušais rapsis, persijas veronika, sīkziedu galinsoga, sūrenes, tīruma gaurs, tīruma ilzīte, tīruma naudulis, tīruma pavirza, tīruma pērkone, tīruma sinepes, tīruma usne (10-15 cm augstums, labi augšanas apstākļi)

Vidēji jutīgās nezāles:
Lauku vijolīte, parastā krustaine, vīķi

Preparāts neiedarbojas uz:
Viendīgļlapju un daudzgadīgajām divdīgļlapju nezālēm (izņemot tīruma usni)

LIETOŠANAS LAIKS
Ziemas kviešu, ziemas miežu, rudzu, tritikāles sējumos Sekators 375 OD s.k. jālieto pavasarī pēc veģetācijas atjaunošanās, kad sadīgušas pavasarī dīgstošās nezāles. Vasaras kviešu un vasaras miežu sējumos Sekators 375 OD s.k. jālieto, kad sadīgušas visas nezāles.
Lietošanas laiks graudaugos sākot no graudaugu trīs lapu stadijas līdz karoglapas parādīšanās stadijai (AS 13 – 37). Optimālais apstrādes laiks augstas herbicīda efektivitātes sasniegšanai, kad nezāles vēl nav pāraugušas.
Preparātu var izmantot, kad gaisa temperatūra pārsniedz +5°C.

DEVAS:
Ziemas kvieši, ziemas mieži, rudzi, tritikāle 0,15 l/ha
Vasaras kvieši, vasaras mieži 0,1 – 0,15 l/ha
Lietojot preparātu vasarājos, augstākā deva ieteicama, ja ir pazemināta gaisa temperatūra, kā arī, ja nezāles ir vairāku īsto lapu attīstības stadijā.
Normālos apstākļos pie Sekatora 375 OD saistviela nav jāpievieno. Ja nezāles ir pāraugušas vai ir nelabvēlīgi laika apstākļi nezāļu augšanai kā, piemēram, sausums, zemas gaisa temperatūras, tad ir ieteicams pievienot saistvielu.

Darba šķidruma patēriņš: 200-300 l/ha
Maksimālais apstrāžu skaits sezonā: 1
Bezlietus periods: 2 stundas

Piezīme!
 Preparātu nepielietot graudaugos ar tauriņziežu pasēju.
 Neizmantot auzu sējumos.

AUGSEKA
Preparāts ātri sadalās augsnē (mikrobioloģiskā degradācija) un neatstāj ietekmi uz nākošā gadā audzējamiem kultūraugiem.
Ja nepieciešams pārsēt tīrumu, kas apstrādāts ar Sekatoru 375 OD s.k., pēc pāraršanas var sēt kukurūzu, vasaras kviešus, vasaras miežus, stādīt kartupeļus, nedrīkst sēt lucernu un āboliņu.
Ja tīrumos, kas veģetācijas periodā bijuši apstrādāti ar Sekatoru OD, rudenī paredzēts sēt eļlas rapsi vai baltās sinepes, jānovērtē nokrišņu daudzums veģetācijas periodā. Ja veģetācijas periods ir bijis izteikti sauss un nokrišņu summa laika periodā pēc herbicīda smidzināšanas līdz eļļas rapša un baltās sinepes sējai ir bijusi mazāka par 100 mm, tad ir ieteicama augsnes aršana pirms šo pēckultūru sējas rudenī.

DARBA ŠĶIDRUMA SAGATAVOŠANA UN SMIDZINĀŠANA
Pirms darba šķidruma sagatavošanas, noteikt, cik daudz tas ir vajadzīgs. Pirms preparāta iepakojuma atvēršanas, to labi sakratīt. Iepildiet tvertnē 1/2 ūdens, ieslēdziet smidzinātāja maisītāju. Izmērīto preparāta daudzumu ieliet smidzinātāja tvertnē. Pēc izmaisīšanas tvertni piepilda līdz vajadzīgajam daudzumam.
Gadījumā, kad Sekators 375 OD s.k. tiek jaukts ar citiem preparātiem, vispirms tvertnē iepilda pusi no nepieciešamā ūdens daudzuma, ieslēdz maisītāju un iepilda tvertnē Sekatoru OD. Papildus pievienojamais preparāts jāsajauc ar nelielu ūdens daudzumu atsevišķā traukā un tad jāpievieno darba šķidrumam. Tvertne jāpiepilda ar pārējo nepieciešamo ūdens daudzumu. Saistviela jāpievieno pēdēja.
Ja smidzināšanas laikā ir pārtraukumi, atsākoties darbam, šķidrums rūpīgi jāsamaisa.