Tango Super s.eReģistrācija iztecējusi
BASF - Fungicīds
0110

Preparāta apraksts
Tango Super sastāvā ir divas darbīgās vielas, kuras tiek uzņemtas augā un pārvietojas pa vadaudu sistēmu virzienā uz augšu. Epoksikonazols ir triazolu grupas darbīgā viela, kura ir īpaši efektīva pret graudaugu rūsām, lapu un vārpu plankumainībām. Fenpropimorfs ir morfolīnu grupas darbīgā viela, kura ir sevišķi efektīva pret graudzāļu miltrasu. Šo abu darbīgo vielu kombinācija nodrošina fungicīda Tango Super ārstējošu un aizsargājošu iedarbību pret visām galvenajām graudaugu slimībām. Tango Super raksturīga ļoti ātra darbīgo vielu iekļūšana augā, kas nodrošina strauju slimību ierosinātāju attīstības ierobežošanu. Vislabākos rezultātus var iegūt, lietojot preparātu agrīnās slimību attīstības stadijās.

Uzmanību!
Daudziem fungicīdiem pastāv iespēja izveidoties rezistentiem sēnīšu celmiem. Rezistences veidošanos var veicināt dažādi kultūraugu audzēšanas un preparātu pielietošanas faktori, kurus nav iespējams paredzēt, tādēļ mēs nevaram uzņemties atbildību par iespējamiem rezistences izraisītajiem zaudējumiem. Lai izvairītos no efektivitātes samazināšanās ir noteikti jāievēro BASF ieteiktās preparāta devas.

Lietošanas ieteikumi
Lapu un vārpu slimību ierobežošanai sējumus ar Tango Super apsmidzināt, parādoties slimību pirmajām pazīmēm. Ziemas kviešu, vasaras kviešu, rudzu, tritikāles, ziemas miežu, vasaras miežu un auzu sējumos apstrādi veikt sākot no kultūrauga stiebrošanas sākuma līdz ziedēšanas stadijas beigām (AS 30-69). Visiem graudaugiem lapu un vārpu slimību ierobežošanai var lietot arī dalīto devu: 0.75 l/ha un atkārtoti pēc 21 dienas 0.75 l/ha. Pirmās apstrādes optimālais laiks ir sākot no kultūrauga stiebrošanas sākuma līdz karoglapas parādīšanās stadijai (AS 30- 37) un otrā apstrāde veicama sākot ar attīstītas karoglapas stadiju līdz ziedēšanas beigām (AS 39- 69).
Deva: 0.75 – 1.5 l/ha.
Ziemas kviešu, vasaras kviešu, tritikāles, rudzu, ziemas miežu un vasaras miežu sējumos apstrādi veicot, sākot ar kultūrauga stiebrošanas sākumu līdz divu mezglu stadijai (AS 30-32), dalēji tiks ierobežota stiebru lūšana.

CropsBBCHReģistrētā normaPriekšnovākšanas intervāls
Vasaras auzas30 - 690.75 - 1.535
Vasaras kvieši30 - 690.75 - 1.535
Vasaras mieži30 - 690.75 - 1.535
Vasaras rudzi30 - 690.75 - 1.535
Vasaras tritikāle30 - 690.75 - 1.535
Ziemas auzas30 - 690.75 - 1.535
Ziemas kvieši30 - 690.75 - 1.535
Ziemas mieži30 - 690.75 - 1.535
Ziemas rudzi30 - 690.75 - 1.535
Ziemas tritikāle30 - 690.75 - 1.535