Agrobase Netherlands
Karate Zeon Registration expired
SYNGENTA - Insecticide
12698 N

oegestaan is uitsluitend het gebruik als insectenbestrijdingsmiddel in de teelt van:
a. consumptie-, fabrieks-, en pootaardappelen, 
b. suiker- en voederbieten
c. granen, 
d. landbouwerwten en conservenerwten, 
e. spruitkool, rode kool, savooie kool, spitskool, witte kool, bloemkool en broccoli,
f. zaaiuien, 1e jaars plantuien, 2e jaars plantuien, zilveruien, pickles en sjalotten
g. bloembollen

Om in het water levende organismen te beschermen is toepassing in de teelt van consumptie-, fabrieks-, en pootaardappelen, landbouwerwten en conservenerwten, spruitkool, rode kool, savooie kool, spitskool, witte kool, bloemkool, broccoli, zaaiuien, 1e jaars plantuien, 2e jaars plantuien, zilveruien, pickles, sjalotten, tulp en lelie in percelen die grenzen aan oppervlaktewater uitsluitend toegestaan indien gebruik wordt gemaakt 75 % driftreducerende doppen.

Gevaarlijk voor niet-doelwitarthropoden. Vermijd onnodige blootstelling.
Gevaarlijk voor bijen. Om de bijen te beschermen mag dit product niet gebruikt worden op in bloei staande gewassen. Gebruik dit product niet op plaatsen waar bijen actief naar voedsel zoeken. 
Dit middel is uitsluitend bestemd voor beroepsmatig gebruik.

 

Effective
Crops
Potatoes
BBCH
0 - 0
Registred norm
0.05 - 0.05
Preharvest Interval
7
Crops
Cauliflower
BBCH
0 - 0
Registred norm
0.05 - 0.05
Preharvest Interval
7
Crops
Broccoli
BBCH
0 - 0
Registred norm
0.05 - 0.05
Preharvest Interval
7
Crops
Peas
BBCH
0 - 0
Registred norm
0.05 - 0.05
Preharvest Interval
7
Crops
Spring oats
BBCH
0 - 0
Registred norm
0.05 - 0.05
Preharvest Interval
28
Crops
Winter wheat
BBCH
0 - 0
Registred norm
0.05 - 0.05
Preharvest Interval
28
Crops
Shallots
BBCH
0 - 0
Registred norm
0.05 - 0.05
Preharvest Interval
7
Crops
Red cabbage
BBCH
0 - 0
Registred norm
0.05 - 0.05
Preharvest Interval
7
Crops
Brussels sprouts
BBCH
0 - 0
Registred norm
0.05 - 0.05
Preharvest Interval
7
Crops
Sugar beets
BBCH
0 - 0
Registred norm
0.05 - 0.05
Preharvest Interval
7
Crops
Winter triticale
BBCH
0 - 0
Registred norm
0.05 - 0.05
Preharvest Interval
28
Crops
Winter barley
BBCH
0 - 0
Registred norm
0.05 - 0.05
Preharvest Interval
28
Crops
Winter rye
BBCH
0 - 0
Registred norm
0.05 - 0.05
Preharvest Interval
28
Crops
Winter wheat
BBCH
0 - 0
Registred norm
0.05 - 0.05
Preharvest Interval
28
Crops
Onions
BBCH
0 - 0
Registred norm
0.05 - 0.05
Preharvest Interval
7
Crops
Spring triticale
BBCH
0 - 0
Registred norm
0.05 - 0.05
Preharvest Interval
28
Crops
Spring barley
BBCH
0 - 0
Registred norm
0.05 - 0.05
Preharvest Interval
28
Crops
Spring rye
BBCH
0 - 0
Registred norm
0.05 - 0.05
Preharvest Interval
28
Crops
Spring wheat
BBCH
0 - 0
Registred norm
0.05 - 0.05
Preharvest Interval
28