Thiram Granuflo 80 WGZarejestrowany do: 2020 M05 18
TAMINCO - Fungicyd
R-47/2010

OPIS DZIAŁANIA
Środek grzybobójczy w formie granul do sporządzania zawiesiny wodnej o działaniu kontaktowym do stosowania zapobiegawczego w ochronie roślin sadowniczych i jagodników przed chorobami grzybowymi. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnego lub ciągnikowego opryskiwacza polowego lub sadowniczego.

Zawartość substancji czynnej:
tiuram(związek z grupy ditiokarbaminianów) – 80% (800 g/kg).

STOSOWANIE ŚRODKA
ROŚLINY SADOWNICZE
1. JABŁOŃ
Parch jabłoni
Zalecana / maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 3 kg/ha.
Zalecana ilość wody: 500-1000 l/ha
Termin stosowania: środek stosować zapobiegawczo od fazy różowego pąka co 7-14 dni do początku fazy dojrzewania owoców i nasion.

Szara pleśń
Zalecana / maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 3 kg/ha.
Zalecana ilość wody: 500-1000 l/ha
Termin stosowania: środek stosować dwukrotnie w okresie kwitnienia. Pierwszy zabieg wykonać podczas pełni kwitnienia, kiedy 50% kwiatów jest otwartych i pierwsze płatki zaczynają opadać. Drugi zabieg wykonać pod koniec kwitnienia, kiedy kwiaty zasychają a większość płatków już opadła.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 4
Odstęp między zabiegami: 7 -14 dni

2. BRZOSKWINIA
Kędzierzawość liści brzoskwini
Zalecana / maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 3 kg/ha.
Zalecana ilość wody: 500-1000 l/ha.
Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo od późnej jesieni do wczesnej wiosny tj. od opadnięcia liści do fazy nabrzmiewania pąków co 7-14 dni.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3.
Odstęp między zabiegami: 7 -14 dni

3. TRUSKAWKA
Szara pleśń
Zalecana / maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 4 kg/ha (bez względu na stosowaną do opryskiwania aparaturę).
Zalecana ilość wody: 300-1000 l/ha.
Termin stosowania: Zabiegi przeprowadzać w czasie kwitnienia truskawek. Pierwsze opryskiwanie wykonać na początku kwitnienia, gdy 10% kwiatów jest w stadium białego pąka, następne co 7 dni, aż do momentu, gdy z 10% kwiatów opadną płatki korony.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3.
Odstęp między zabiegami: 7 -14 dni

UWAGI:
1. Środek słabiej działa w niskich temperaturach.

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić jej ilość. Odważoną ilość środka wsypać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem). Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. Zbiornik opryskiwacza uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Po wsypaniu środka do zbiornika opryskiwacza niewyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać. Środek łatwo tworzy zawiesinę i nie wymaga dodatkowego mieszania w osobnym naczyniu.

POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY
Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego oraz skażenia gruntu, tj.:– po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg, jeżeli jest to możliwe lub
– unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub
– unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

 

UprawyBBCHRejestracja normyKarencji interwał
Brzoskwinie0 - 03 - 342
Jabłonie0 - 03 - 335
Truskawki0 - 04 - 47