Vitavax 200 FSRejestracja wygasła
Arysta LifeScience - Fungicyd
R-71/2008

OPIS DZIAŁANIA
VITAVAX 200 FS jest środkiem grzybobojczym w formie płynnego koncentratu zawiesinowego, o działaniu systemicznym i kontaktowym, przeznaczonym do zaprawiania ziarna zboż, kukurydzy, nasion łubinu oraz grochu w zaprawiarkach przystosowanych do zapraw ciekłych i zawiesinowych.

Zawartość substancji czynnych:
karboksyna (związek z grupy karboksyanilidow) - 200 g /1 litrze środka,
tiuram (związek z grupy ditiokarbaminianow) – 200 g /1 litrze środka.

STOSOWANIE ŚRODKA
Pszenica ozima, pszenica jara
Zgorzel siewek, śnieć cuchnąca
Zalecana dawka: 300 ml/100 kg ziarna z dodatkiem wody w proporcji 1:1.

Jęczmień jary
Zgorzel siewek, głownia pyląca, plamistość siatkowa liści
Zalecana dawka: 300 ml/100 kg ziarna z dodatkiem wody w proporcji 1:1.

Pszenżyto jare, owies
Zgorzel siewek
Zalecana dawka: 300-350 ml środka/100 kg ziarna z dodatkiem wody 1:1.

Uwaga
Efekt działania środka na liściach jęczmienia trwa do początku fazy strzelania w źdźbło.

Kukurydza
Zgorzel siewek, głownia kukurydzy
Zalecana dawka: 300 ml/100 kg ziarna z dodatkiem 700 ml wody.

Łubin
Zgorzel siewek
Zalecana dawka: 350 ml/100kg nasion z dodatkiem 700 ml wody.

Groch
Zgorzel siewek
Zalecana dawka: 400 ml /100 kg nasion z dodatkiem wody w proporcji 1:1.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ PRAKTYKĄ ROLNICZĄ
1. Zaprawiać tylko dobrze oczyszczony materiał siewny.
2. Zaprawianie wykonać najlepiej bezpośrednio przed siewem.
3. Zaprawiony materiał powinien być dokładnie i rownomiernie pokryty środkiem.
4. Zaprawione ziarno i nasiona mogą być użyte wyłącznie do siewu, nie wolno przeznaczać ich na cele konsumpcyjne ani na paszę.
5. Nie zaprawiać ziarna i nasion o wilgotności powyżej 16% ani uprzednio traktowanych inną zaprawą.
6. Zaprawiony materiał siewny przechowywać w chłodnym, suchym i dobrze wietrzonym magazynie.
7. Jeśli istnieje konieczność przechowywania ziarna i nasion do następnego sezonu, należy zbadać przed siewem zdolność kiełkowania.
8. W celu ochrony ptakow/wolnożyjących ssakow zaprawione nasiona muszą być całkowicie przykryte glebą; zapewnić, że zaprawione nasiona są rownież całkowicie przykryty glebą na końcach rzędow.
9. W celu ochrony ptakow/ssakow wolnożyjących usuwać rozsypane zaprawione nasiona.

SPORZĄDZANIE ZAWIESINY DO ZAPRAWIANIA I TECHNIKA ZAPRAWIANIA
Zaprawianie ziarna siewnego zboż oraz nasion innych roślin. Zawartość opakowania przed użyciem wymieszać mechanicznie lub wstrząsnąć. Ściśle przestrzegać właściwego dawkowania środka. Zawiesinę sporządzić w osobnym naczyniu. Naczynie napełnić najpierw zalecaną ilością wody, następnie dodać odpowiednią ilość środka Vitavax 200 FS, wowczas zawiesinę powoli i dokładnie wymieszać i wlać do zbiornika zaprawiarki włączając automatyczne mieszadło. Zaprawiać w zaprawiarkach mechanicznych o ruchu ciągłym lub porcjowych zgodnie z instrukcją obsługi danej zaprawiarki. Zaprawiać bez przerw w pracy zaprawiarki, aby uniknąć zasychania zaprawy. Oprożnione opakowania przepłukać niewielką ilością wody, a popłuczyny wlać do zbiornika z cieczą użytkową. Aparaturę dokładnie oczyścić zgodnie z instrukcją danej zaprawiarki.

POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ
Wodę użytą do mycia zaprawiarki:
- zużyć do sporządzenia cieczy użytkowej podczas kolejnego zaprawiania lub
- unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną degradację substancji czynnych środkow ochrony roślin, lub
- unieszkodliwić w inny sposob, zgodny z przepisami o odpadach.

UprawyBBCHRejestracja normyKarencji interwał
Groszek0 - 00 - 0-
Jęczmień jary0 - 00 - 0-
Kukurydza0 - 00 - 0-
Owies jara0 - 00 - 0-
Owies ozima0 - 00 - 0-
Pszenica jara0 - 00 - 0-
Pszenica ozima0 - 00 - 0-
Pszenżyto jare0 - 00 - 0-
Łubin0 - 00 - 0-