Breskvin smotavac
Cydia molesta

Breskvin smotavac predstavlja najznačajniju štetočinu breskve i nektarine. Prisutan je u svim zasadima breskve u Srbiji. Gusenice se hrane i plodom šljive, kruške, dunje, jabuke i kajsije u nedostatku primarnog domaćina.

Potpuni razvoj generacije u zavisnosti od vremenskih uslova traje oko mesec dana, pa tako štetočina ima 4-6 generacija godišnje. Optimalne temperature za razvoj su 20-30ºC i relativna vlažnost 70-80%. Ukoliko je srednja dnevna temperatura ispod 16ºC nema polaganja jaja. Na površini ploda gde se gusenica ubušuje ostaju izgrizotine, izmet i smolotočina. U zrelim plodovima gusenice prave hodnike pune izmeta koji se proširuju prema koštici. Oko ulaznog otvora naseljavaju se gljive prouzrokovači truljenja plodova. Pored breskve smotavac oštećuje i plod dunje. U jednom plodu može biti nekoliko gusenica, dok se u plodu jabuke nalazi samo jedna gusenica.

Proizvođačima se preporučuje da obiđu zasade jabuke, kruške (kasne sorte) i dunje i ukoliko konstatuju prisustvo breskvinog smotavca uraditi tretman insekticidima sa kratkom karencom.