Crna repina vaš
Aphis fabae

Vaši su veličine oko 1,5 mm do 3,0 mm, mat crne do tamnozelene boje. Noge su svetle sa tamnim vrhom. Karakteristično je uvijanje listova i krivljenje vrhova izdanaka. Na mediljki, koju ostavljaju vaši, mogu da se nasele crne gljive. Crna repina vaš menja domaćine. Početkom aprila vaši sa krilima lete na svoje letnje domaćine, pri čemu različite vrste biljaka mogu da budu napadnutе, npr. pasulj, krompir, repa. Na zimskim biljkama domaćinima se zatim polažu jaja.