Savanur ECRegistracija je istekla
Agrosava - Insekticid
321-01-510/2014-11

Karakteristike:
Savanur EC je insekticid sa dve aktivne supstance, različitih mehanizama delovanja što smanjuje mogućnost sticanja rezistencije. Hlorpirifos je malo rastvprljiv u vodi i nema sposobnost prodiranja u biljku.ima izraženu gasnu fazu.Cipermetrin spada u piretroide i u količini koja je u formulaciji značajno proširuje spektar delovanja ovog preparata.

Primena:
Kod šećerne repe
za suzbijanje repine pipe (Bothynoderes punctiventris) u količini 1,5–2 l/ha (15-20 ml/100 m2), kada se pojave prva imaga, uz utrošak vode 200-400 l/ha.
Kod jabuke za suzbijanje jabukinog smotavca (Cydia pomonella) u koncentraciji 0,075-0,1%, u vreme piljenja prvih gusenica, uz utrošak vode od 1000 l/ha (7,5-10 ml/10 l vode).
Kod uljane repice za suzbijanje repičinog sjajnika (Meligethes aeneus) u vreme pojave prvih imaga pre cvetanja u količini 0,75-1,0 l/ha (7,5-10 ml/100 m2).

Druge primene:
Kod kukuruza za suzbijanje imaga kukuruzne pipe (Tanymechus dilaticolis) u količini 1-1,5 l/ha, u vreme početka ishrane neposredno posle nicanja.
Kod krušle za suzbijanje crne kruškine vaši (Anuraphis farfarae) i pepeljaste kruškine vaši (Dysaphis pyri) u koncentraciji 0,075-0,1%.
Kod breskve i nektarine za suzbijanje pokretnih larvi breskvine štitaste vaši (Diaspis pentagona) u koncentraciji od 0,1%.
Savanur EC se koristi:
Za suzbijanje imaga surlaša (Anthonomus pomi, Polyedrosus spp. i dr.), u početku vegetacije u količini od 1,5 l/ha.
Na šećernoj repi pri pojavi lisnih vaši (Aphis fabae) i kupusne sovice u koncentraciji od 0,1%.
Za suzbijanje sovica na soji i plamenca na kukuruzu u koncentraciji od 0,1%.
Maksimalan broj tretiranja u toku godine je dva puta na istoj površini.

Napomena:
Repina pipa doleće sa starih repišta i preseca ponike šećerne repe.
Iz ovih razloga odmah posle signalizacije Prognozno-izveštajnih službi o izlasku imaga iz zemlje, na starim repištima hvataju se ferotrapovima i organizuju se dežurstva praćenja doletanja imaga na nova repišta.
Prskalice i Savanur EC moraju biti na njivi. Imaga doleću kada temperatura u toku dana pređe 15-17 °C. Prag prskanja 1 imago/10 m2.
Ako je velika brojnost repine pipe, Savanur EC se zbog ograničenosti broja prskanja koristi u alternaciji sa Saturn 250 EC.

Mogućnost mešanja:
Savanur EC se može mešati sa većinom preparata, izuzev onih sa alkalnom reakcijom.

CropsBBCHRegistracioni obrazacPeriod pre žetve
Apple trees0 - 00 - 028
Corn, maize0 - 01 - 1.5-
Nectarines0 - 00 - 0-
Peaches0 - 00 - 0-
Pears0 - 00 - 0-
Soybeans0 - 00 - 0-
Spring rape0 - 00.75 - 156
Sugar beets0 - 01.5 - 228
Winter rape0 - 00.75 - 156