Pepeljasta brašnasta vaš
Dysaphis plantaginea

Opis štetočine: Ova vrsta oštećuje samo jabuku. Telo pepeljaste vaši je sivkasto, ružičasto ili smedje boje, dužine 2,3-2,6 mm. Prekriveno je brašnastom, voštanom izlučevinom. Krilata forma je crna sa sjajnom pegom na sredini abdomena, a pojavljuje se od maja meseca. Štetočina prezimljava u stadijumu jajeta na stablima jabuke.

Simptomi: Oštećeno lišće se kovrdža, žuti i opada. Mladari zaostaju u porastu i biljka zakržlja. Štetočina luči mednu rosu na kojoj se nastanjuje gljivica čadjavica.