Actara 25 WGRegistracija je istekla
SYNGENTA - Insekticid
321-01-839/2014-11

Actara 25 WG - Sistemični insekticid za suzbijanje biljnih vaši u paprici, kupusu, grašku, duvanu, zasadu jabuke i krompirove zlatice u krompiru.

DELOVANJE:
Actara 25 WG je insekticid iz grupe Neonikotinoida, sistemičnog delovanja koji deluje kao agonist acetilholina.

SPEKTAR DELOVANJA:
Namenjen je za suzbijanje: zelene jabukine vaši (Aphis pomi ), brašnaste vaši jabuke (Dysaphis plantaginea ), krompirove zlatice (Leptinotarsa decemlinaeata ), breskvine vaši (Myzus persicae ), duvanove lisne vaši (Aphis tabaci ), lisne vaši (Macrosiphum euphorbiae ), zelene vaši graška (Acyrthosiphon pisi ), zelene breskvine vaši (Myzus persicae ).

PREPORUKE I NAPOMENE:
Dobro sistemično delovanje i kretanje kroz biljku naviše mu daje mogućnost primene i preko zemljišta - zalivanjem, u zastiti nadzemnih delova biljke. Dugo rezidualno delovanje, ali nešto sporije inicijalno, insekt prestaje sa ishranom za nekoliko sati od primene, a potpuno uginuće za dva-tri dana. Mogućnost mešanja insekticida na bazi tiametoksama je moguća sa velikim brojem fungicida, ali u praksi pre primene proveriti kompatibilnost. Ne sme se mešati sa insekticidima na bazi neonikotinoida, zbog moguće ukrštene rezistentnosti. Optimalna temperatura za primenu je 10 - 30°C, izabrati primenu u najtoplijem delu dana.

CropsBBCHRegistracioni obrazacPeriod pre žetve
Apple trees0 - 00.12 - 0.221
Headed cabbage0 - 00.16 - 0.1814
Peas0 - 00.16 - 0.187
Peppers0 - 00.16 - 0.187
Potatoes0 - 00.06 - 0.0714
Tobacco0 - 00.6 - 0.8-