Zelena breskvina vaš
Myzus persicae

Vaši žive na biljkama čijim se sokovima hrane i pritom pričinjavaju štete. Kolonije ovih štetočina se fiksiraju na naličju lišća i vrhovima mladih lastara. Napadnuto lišće se blago uvija, lastari zaostaju u porastu.
Zelena breskvina vaš – Myzus persicae – U njenom razvojnom ciklusu razlikuju se forme sa holocikličnim i anholocikličnim razvojem.
Kod holocikličnog razvića iz prezimelog jajeta u proleće izleže se osnivačica, nakon toga, za vreme proleća i leta, javlja se nekoliko partenogenetskih generacija viviparnih ženki. Tokom jeseni pojavljuju se ovipare i mužjaci. Posle kopulacije ovipare polažu oplođena jaja, koja prezimljuju i iz kojih se izleže osnivačica u proleće. Ovakav razvojni ciklus imaju skoro sve biljne vaši.
Fundatrix (osnivačica) – viviparna, partenogenetska ženka koja se izleže iz jajeta u proleće. Najčešće je beskrilna, slična eskrilnim viviparnim ženkama, koje će se pojaviti kasnije.