Albion

Произвођач
Agrosava
Регистрован до
2029-03-21
Матични број
321-01-177/2019-11
Aktivni materijali
Линкови

Količina primene

Primenjuje se dvokratno, 0,9 + 0,9 l/ha (9 + 9 ml na 100 m²), posle nicanja useva.

Vreme primene

Prvi tretman kada je soja u fazi 1-3 troliske, a drugi 7-14 dana kasnije. Najbolji efekat se postiže kada su korovi u fazi kotiledona do dva razvijena lista. Preparat se primenjuje uz utrošak vode od 200-400 l/ha.

Mogućnost mešanja

Preparat Albion se primenjuje samostalno. U slučaju primene u tank miksu, neophodno je prethodno proveriti kompatibilnost formulacija. Može biti fitotoksičan ukoliko se primeni sa insekticidima iz grupe karbamata i organofosfata.

Albion sadrži dve aktivne materije, bentazon i imazamoks. Bentazon je selektivni herbicid iz grupe benzotiadiazinona, efikasan na većinu jednogodišnjih širokolisnih korova.

Albion u sebi sadrži određenu količinu okvašivača pa, ukoliko se primenjuje u količini vode od 200 l/ha, nije potrebno dodavati okvašivač. U slučaju da se tretira sa većom količinom vode (300-400 l/ha) potrebno je dodati 0,2 l/ha okvašivača ES Plus.

U slučaju preoravanja mogu se sejati soja, grašak i pasulj. Četiri meseca posle primene mogu se sejati ječam, pšenica, ovas, raž, suncokret i duvan. Devet meseci posle primene mogu se sejati kukuruz i krompir. Nakon 12 meseci posle primene mogu se sejati uljana repica i šećerna repa.

Napomena

Ukoliko se preparat primeni kada je usev pod stresom (suša, poplava, oštećenja od grada) može doći do prolazne fitotoksije u vidu hloroze i kratkotrajnog zastoja u porastu (10-20%). Ovakva oštećenja su prolaznog karaktera i bez uticaja na konačni prinos.

Регистрован за културе
Soybeans