Gorušica poljska

Sinapis arvensis

Jednogodišnja biljka, visoka 30-80 cm, tankog vretenastog korena. Stablo uspravno, razgranato, maljavo sa dlačicama okrenutim nadole, retko golo. Listovi hrapavi i takođe sa krutim maljama, nazubljeni, donji dublje urezani od gornjih. Cvetovi jarko ili bleđe žuti, sakupljeni na vrhu stabljike i grana u grozdastim cvastima. Plod je duga sabljasta ljuska, sa do 12 semenki koje su žutosmeđe i duge 1,5-2,5 mm. Cveta VI-VII.
Kosmopolitna biljka koja se računa u okrilje povremeno agresivnih korova. Niče od proleća do kasne jeseni, ponekad u većem broju pokriva žitna polja. U slobodnoj prirodi se javlja na pustim i ruderalnim mestima, sve do planinskog pojasa, najčešće na humoznim i krečnim tlima, kisela izbegava. Na pašnjacima je nepoželjna jer je otrovna za stoku, čak i seme je otrovno za ptice.

Средства за заштиту биља