Serbia

Lipica teofrastova

Abuthilon theophrasti

Abutilon theophrasti L. , poreklom iz južne Azije, je nakon širenja u u Severnu Ameriku 1700 godine, postao invazivna korovska vrsta u svim poljoprivrednim područjima Amerike. Narodni naziv za ovu biljku je teofrastova lipica. Jednogodišnja je biljka, prosečne visine od 50-100 cm, obrasla dlakama beličaste boje. Listovi su sa dugačkim lisnim drškama, okruglasto srcastog oblika, a po obodu tupo nazubljeni. Sa obe strane listovi su sa priljubljenim prostim i zvezdastim dlakama. Žuti cvetovi su smešteni u pazuhu listova ili na vrhu stabljike u maloj štitolikoj cvasti. Plod je crna, dlakava čaura, koja je sastavljena od 13-16 plodića. Teofrastova lipica cveta u periodu od juna do septembra.

pesticides
Adengo
intensity: ★★★
Alteox T Prima
intensity: ★★★
Apsolut
intensity: ★★★
Basagran
intensity: ★★★
Callisto 50 WG
intensity: ★★★
Chief
intensity: ★★★
Corum
intensity: ★★★
Debut Duo Active
intensity: ★★★
Dicopur top 464 SL
intensity: ★★★
Gat Cenit 36 CS
intensity: ★★★
Girasolin
intensity: ★★★
Lord 700 WDG
intensity: ★★★
Mezatron 100 OD
intensity: ★★★
Mistral
intensity: ★★★
Passat
intensity: ★★★
Piano
intensity: ★★★
Pretendo
intensity: ★★★
Pulsar 40
intensity: ★★★
Safari 50 WG
intensity: ★★★
Starane 250
intensity: ★★★
Tipofen 300
intensity: ★★★
Tvister
intensity: ★★★
Akris
intensity: ★★
Belvedere 320 SC
intensity: ★★
Betasana Compact SC
intensity: ★★
Chicara Duo
intensity: ★★
Galigan 240 EC
intensity: ★★
Goltix Gold
intensity: ★★
Racer
intensity: ★★
Tomigan
intensity: ★★
Zeazin
intensity: ★★
Belvedere Forte 400
intensity: ★
Nicogan
intensity: ★
Stomp Aqua
intensity: ★
Wing P
intensity: ★
Albion
intensity: g_not_available_label
Apex 50 WG
intensity: g_not_available_label
Astral 40 OD
intensity: g_not_available_label
Banvel 480 S
intensity: g_not_available_label
Boston
intensity: g_not_available_label
Bromoterb
intensity: g_not_available_label
Butisan S
intensity: g_not_available_label
Calaris Pro
intensity: g_not_available_label
Callam
intensity: g_not_available_label
Capreno
intensity: g_not_available_label
Casper 55 WG
intensity: g_not_available_label
Colosseum
intensity: g_not_available_label
Disk
intensity: g_not_available_label
Dynox
intensity: g_not_available_label
Equip
intensity: g_not_available_label
Eugen
intensity: g_not_available_label
Finish
intensity: g_not_available_label
Galolin Mono
intensity: g_not_available_label
Gea
intensity: g_not_available_label
Glifohem
intensity: g_not_available_label
Glifol
intensity: g_not_available_label
Glifomark
intensity: g_not_available_label
Glyphogan
intensity: g_not_available_label
Golf
intensity: g_not_available_label
Harmony 75 WG
intensity: g_not_available_label
Helion
intensity: g_not_available_label
Ikarus
intensity: g_not_available_label
Ikarus WG
intensity: g_not_available_label
Imazofil
intensity: g_not_available_label
Krit
intensity: g_not_available_label
Kvazar
intensity: g_not_available_label
Laudis
intensity: g_not_available_label
Linar
intensity: g_not_available_label
Lumax 537,5 SE
intensity: g_not_available_label
Maister OD
intensity: g_not_available_label
Marker
intensity: g_not_available_label
Maton
intensity: g_not_available_label
Maza
intensity: g_not_available_label
Merlin Flexx
intensity: g_not_available_label
Metak 700 SC
intensity: g_not_available_label
Metriks
intensity: g_not_available_label
Metto
intensity: g_not_available_label
Mezokor
intensity: g_not_available_label
Milagro plus
intensity: g_not_available_label
Monosan Herbi
intensity: g_not_available_label
Monsoon Active
intensity: g_not_available_label
Motivell Extra 6 OD
intensity: g_not_available_label
Moto Extra 850
intensity: g_not_available_label
Okvir
intensity: g_not_available_label
Peak 75 WG
intensity: g_not_available_label
Plamen
intensity: g_not_available_label
Rampa EC
intensity: g_not_available_label
Rimex
intensity: g_not_available_label
Ritmix plus
intensity: g_not_available_label
Safari duo active
intensity: g_not_available_label
Sencor WG 70
intensity: g_not_available_label
Sinamon
intensity: g_not_available_label
Skaut
intensity: g_not_available_label
Symphony
intensity: g_not_available_label
Talisman
intensity: g_not_available_label
Talisman Ekstra
intensity: g_not_available_label
Velox
intensity: g_not_available_label
Velton WG
intensity: g_not_available_label