Lipica teofrastova

Abuthilon theophrasti

Abutilon theophrasti L. , poreklom iz južne Azije, je nakon širenja u u Severnu Ameriku 1700 godine, postao invazivna korovska vrsta u svim poljoprivrednim područjima Amerike. Narodni naziv za ovu biljku je teofrastova lipica. Jednogodišnja je biljka, prosečne visine od 50-100 cm, obrasla dlakama beličaste boje. Listovi su sa dugačkim lisnim drškama, okruglasto srcastog oblika, a po obodu tupo nazubljeni. Sa obe strane listovi su sa priljubljenim prostim i zvezdastim dlakama. Žuti cvetovi su smešteni u pazuhu listova ili na vrhu stabljike u maloj štitolikoj cvasti. Plod je crna, dlakava čaura, koja je sastavljena od 13-16 plodića. Teofrastova lipica cveta u periodu od juna do septembra.

Средства за заштиту биља