Serbia

Tatula obična

Datura stramonium

Jednogodišnja biljka. Koren vretenast, granat, beo. Stabljika uspravna 30-120 (180) cm visoka, obično gola, pri vrhu račvasto dlakava. Listovi na drškama, jajasti po obodu lučno nazubljeni, pri vrhu zašiljeni, pri osnovi klinasti.Cvetovi pojedinačni, uspravni, neprijatnog mirisa, sličnog mirisu mošusa.Čašica cevasta, krunica levkasta. Plod krupna, uspravna, jajolika čaura. Semena brojna, pljosnata, bubrežasta. Cvetanje: VI-IX.
Stanište: Po bunjištu, pored puta, ograda, po baštama, vinogradima, uopšte po zapuštenim mestima i oko naselja. Pripada grupi ruderalnih i nitrofilnih biljaka. Opšte rasprostranjenje: Evropa, Azija, Afrika, Severna Amerika. Kosmopolit umerenog i toplog pojasa. U Srbiji rasprostranjena.

pesticides
Adengo
intensity: ★★★
Akris
intensity: ★★★
Arigo
intensity: ★★★
Arrat
intensity: ★★★
Basagran
intensity: ★★★
Belvedere 320 SC
intensity: ★★★
Betasana Compact SC
intensity: ★★★
Bonaca EC
intensity: ★★★
Callisto 50 WG
intensity: ★★★
Cambio
intensity: ★★★
Chief
intensity: ★★★
Cleranda
intensity: ★★★
Cordus 75 WG
intensity: ★★★
Corum
intensity: ★★★
Dicopur top 464 SL
intensity: ★★★
Express 50 SX
intensity: ★★★
Galigan 240 EC
intensity: ★★★
Goltix Gold
intensity: ★★★
Intermezzo
intensity: ★★★
Korida
intensity: ★★★
Lord 700 WDG
intensity: ★★★
Mezatron 100 OD
intensity: ★★★
Mistral
intensity: ★★★
Passat
intensity: ★★★
Pretendo
intensity: ★★★
Pulsar 40
intensity: ★★★
Safari 50 WG
intensity: ★★★
Saltus
intensity: ★★★
Savazon 480
intensity: ★★★
Soyasan
intensity: ★★★
Starane 250
intensity: ★★★
Sulcotrek
intensity: ★★★
Target SC
intensity: ★★★
Terbis 500
intensity: ★★★
Tipofen 300
intensity: ★★★
Tomigan
intensity: ★★★
Tvister
intensity: ★★★
Alteox T Prima
intensity: ★★
Belvedere Forte 400
intensity: ★★
Gat Cenit 36 CS
intensity: ★★
Nicogan
intensity: ★★
Wing P
intensity: ★★
Zeazin
intensity: ★★
Afalon
intensity: ★
Frontier Super
intensity: ★
Racer
intensity: ★
Stomp Aqua
intensity: ★
Agrofenikan
intensity: g_not_available_label
Albion
intensity: g_not_available_label
Astral 40 OD
intensity: g_not_available_label
Avalon
intensity: g_not_available_label
Azin
intensity: g_not_available_label
Banvel 480 S
intensity: g_not_available_label
Baptiste
intensity: g_not_available_label
Basar Plus
intensity: g_not_available_label
Basico 480 SL
intensity: g_not_available_label
Basta 15
intensity: g_not_available_label
Bentamark 480 SL
intensity: g_not_available_label
Betanal AM 11 NEW
intensity: g_not_available_label
Betanal Expert
intensity: g_not_available_label
Betanal maxxPro
intensity: g_not_available_label
Betanal Tandem
intensity: g_not_available_label
Bevekor
intensity: g_not_available_label
Boom efekt
intensity: g_not_available_label
Boss 300 SL
intensity: g_not_available_label
Boston
intensity: g_not_available_label
Bromoterb
intensity: g_not_available_label
Calaris Pro
intensity: g_not_available_label
Callam
intensity: g_not_available_label
Callisto
intensity: g_not_available_label
Camix 560 SE
intensity: g_not_available_label
Capreno
intensity: g_not_available_label
Casper 55 WG
intensity: g_not_available_label
Chaser P
intensity: g_not_available_label
Clinic TF
intensity: g_not_available_label
Colosseum
intensity: g_not_available_label
Conviso One
intensity: g_not_available_label
Cornisto
intensity: g_not_available_label
Cosmic 36
intensity: g_not_available_label
Dikamba 480 SL
intensity: g_not_available_label
Duga OD
intensity: g_not_available_label
Efica
intensity: g_not_available_label
Elumis 105 OD
intensity: g_not_available_label
Equip
intensity: g_not_available_label
Eugen
intensity: g_not_available_label
Fusilade Forte
intensity: g_not_available_label
Galaxy
intensity: g_not_available_label
Galbenon
intensity: g_not_available_label
Gat motion 4 OD
intensity: g_not_available_label
Gea
intensity: g_not_available_label
Glifohem
intensity: g_not_available_label
Glifomark
intensity: g_not_available_label
Glyphogan
intensity: g_not_available_label
Golf
intensity: g_not_available_label
Grid 75 WG
intensity: g_not_available_label
Habit 25 OD
intensity: g_not_available_label
Hemoklop 100 SL
intensity: g_not_available_label
Hemolin 450 SC
intensity: g_not_available_label
Hemomitron SC
intensity: g_not_available_label
Hilux
intensity: g_not_available_label
Ikarus
intensity: g_not_available_label
Ikarus duo
intensity: g_not_available_label
Ikarus WG
intensity: g_not_available_label
Imazofil
intensity: g_not_available_label
Inferno
intensity: g_not_available_label
Innovate/Milagro
intensity: g_not_available_label
Karuzo
intensity: g_not_available_label
Kerb 50 WP
intensity: g_not_available_label
Kideka
intensity: g_not_available_label
Koban 600
intensity: g_not_available_label
Krit
intensity: g_not_available_label
Kvazar
intensity: g_not_available_label
Laudis
intensity: g_not_available_label
Lentagran
intensity: g_not_available_label
Lentemul max
intensity: g_not_available_label
Lester
intensity: g_not_available_label
Listego Pro
intensity: g_not_available_label
Lodin
intensity: g_not_available_label
Lontrel 300
intensity: g_not_available_label
Lumax 537,5 SE
intensity: g_not_available_label
Maister OD
intensity: g_not_available_label
Maton
intensity: g_not_available_label
Max 51
intensity: g_not_available_label
Maza
intensity: g_not_available_label
Memfis
intensity: g_not_available_label
Merlin Flexx
intensity: g_not_available_label
Metak 700 SC
intensity: g_not_available_label
Metix
intensity: g_not_available_label
Metriks
intensity: g_not_available_label
Metto
intensity: g_not_available_label
Mezatron
intensity: g_not_available_label
Mezokor
intensity: g_not_available_label
Milagro plus
intensity: g_not_available_label
Monosan Herbi
intensity: g_not_available_label
Monsoon Active
intensity: g_not_available_label
Mont Plus
intensity: g_not_available_label
Mont trio
intensity: g_not_available_label
Motivell Extra 6 OD
intensity: g_not_available_label
Moto Extra 850
intensity: g_not_available_label
Mustang
intensity: g_not_available_label
Oceal
intensity: g_not_available_label
Peak 75 WG
intensity: g_not_available_label
Pikogal Plus
intensity: g_not_available_label
Pinazon 480 SL
intensity: g_not_available_label
Piralis
intensity: g_not_available_label
Plamen
intensity: g_not_available_label
Principal Plus
intensity: g_not_available_label
Pulsar plus
intensity: g_not_available_label
Radivan
intensity: g_not_available_label
Rampa EC
intensity: g_not_available_label
Reglone Forte
intensity: g_not_available_label
Resent 25 EC
intensity: g_not_available_label
Revit
intensity: g_not_available_label
Rezon
intensity: g_not_available_label
Rimex extra
intensity: g_not_available_label
Rincor
intensity: g_not_available_label
Ritmix plus
intensity: g_not_available_label
Sablja
intensity: g_not_available_label
Shican
intensity: g_not_available_label
Shub
intensity: g_not_available_label
Sinamon
intensity: g_not_available_label
Siran 40 SC
intensity: g_not_available_label
Siran 750 WG
intensity: g_not_available_label
Skaut
intensity: g_not_available_label
Slopar extra
intensity: g_not_available_label
Sprinter 25 EC
intensity: g_not_available_label
Suhoy
intensity: g_not_available_label
Sulcogan
intensity: g_not_available_label
Sunbright
intensity: g_not_available_label
Talisman
intensity: g_not_available_label
Talisman Ekstra
intensity: g_not_available_label
Tangenta
intensity: g_not_available_label
TBM 75 WG
intensity: g_not_available_label
Tonal
intensity: g_not_available_label
Trawell
intensity: g_not_available_label
Tribute 70 DF
intensity: g_not_available_label
Vazal
intensity: g_not_available_label
Velton WG
intensity: g_not_available_label
Velton WP
intensity: g_not_available_label
Vertesam 70 WG
intensity: g_not_available_label