Tatula obična

Datura stramonium

Jednogodišnja biljka. Koren vretenast, granat, beo. Stabljika uspravna 30-120 (180) cm visoka, obično gola, pri vrhu račvasto dlakava. Listovi na drškama, jajasti po obodu lučno nazubljeni, pri vrhu zašiljeni, pri osnovi klinasti.Cvetovi pojedinačni, uspravni, neprijatnog mirisa, sličnog mirisu mošusa.Čašica cevasta, krunica levkasta. Plod krupna, uspravna, jajolika čaura. Semena brojna, pljosnata, bubrežasta. Cvetanje: VI-IX.
Stanište: Po bunjištu, pored puta, ograda, po baštama, vinogradima, uopšte po zapuštenim mestima i oko naselja. Pripada grupi ruderalnih i nitrofilnih biljaka. Opšte rasprostranjenje: Evropa, Azija, Afrika, Severna Amerika. Kosmopolit umerenog i toplog pojasa. U Srbiji rasprostranjena.

Средства за заштиту биља