Bevekamba

Произвођач
CNCCJC
Регистрован до
Registracija je istekla
Матични број
Aktivni materijali
Линкови

Primena aktivne materije:

Ova aktivna materija izaziva poremećaj ravnoteže hormona odgovornih za izduživanje i deljenje ćelija, sintezu belančevina i disanje. Translokacioni preparat za suzbijanje jednogodišnjih i nekih višegodišnjih širokolisnih korova u žitaricama, kukuruzu (faza 3-5 listova) i na strništima. Širokog spektra. Naročito efikasan na obični ladolež. Preko lista se premešta u sve delove biljke. Uglavnom prisutan u složenim preparatima. Na korovima se javljaju deformacije delova ili cele biljke (uvijanja) i nakon desetak dana dolazi do uginuća. LD50 1040-2900. S.O. = III. Karenca: 70 dana kukuruz za silažu; OVP za kukuruz za zrno. Tretirani korovi ne smeju da se koriste za ishranu domaćih životinja.

Mehanizam i način delovanja a.m.:Hormonski herbicid auksinskog tipa (sintetički auksini). Ispoljava delovanje tipa regulatora rasta, kao indolsirćetna kiselina. Selektivni, translokacioni, folijarni herbicid. Usvaja se listom i korenom. U biljci se kreće ksilemom i floemom. Nakuplja se u meristemskim tkivima izdanaka i korena u kojima ispoljava delovanje.

HRAC klasifikacija a.m.:Grupa O DIKAMBA (dicamba) Dikamba-dimetilamonijum (dicamba-dimethylammonium) Dikamba-kalijum (dicamba-potassium) Dikamba-natrijum (dicamba-sodium)

Napomena:- Ne sme primenjivati: u semenskom kukuruzu i kukuruzu sa podusevom (pasulj, bundeva i sl.); u kraškim područjima; na vrlo slabo hum. zemljištima (> 1% humusa), zbog izrazite ispirljivosti; na temperaturama > 250C.
- MBT: jednom.