Dvornik ptičiji

Polygonum aviculare

Jednogodišnja, sitna i neugledna, većinom prilegnuta i veoma razgranata kozmopolitska biljka člankovite i isprugane, 10-40 cm duge stabljike, koja na čvrorovimanosi sitne opnenaste palistiće. Listovi su naizmenični, tamnozeleni, sa kratkom peteljkom ili sedeći. Mogu biti elipsasti ili lancetasti, tupi ili zašiljeni, veoma variraju u obliku i veličini, u zavisnosti od mesta na kome se nalaze. Cveta tokom celog leta i jeseni sitnim, ružičastim ili belim, ponekad i zelenkastim cvetićima, smeštenim u pazuhu litova.

Средства за заштиту биља