Serbia

Bela detelina

Trifolium repens

Višegodišnja biljka sa snažnim osovinskim korenom i razgranatim rizomom. Glavno stablo puzeće oko 30 (ređe do 40) cm dugo, na čvorovima se ukorenjuje, golo. Listovi s golim vrlo dugim drškama (do 20) cm. Listići klinasto objajasti do eliptični, većinom 1-2 (do 3) cm dugi i samo malo uži. Glavice na drškama iste dužine ili dužim od lisne drške, okrugle, rastresite, većinom s 40 do 80 cvetova do 2 cm široke. Cvetovi na drškama otprilike iste dužine kao čašica, posle cvetanja oboreni naniže, beli ili ružičasti, posle cvetanja mrki. Plod mahuna linearna, spljoštena s tankim omotačem, s 3-4 semena. Seme jajasto do bubrežasto, sumporno do narandžasto-žuto, kasnije mrko. Cvetanje od maja do jeseni. Stanište: Po baštama i njivama, pored puteva, na utrinama, po vlažnim livadama, na obalama reka i potoka, skoro svuda od nizija do alpijskog regiona. Opšte rasprostranjenje: Čitava Evropa, severna i zapadna Azija, severna Afrika i Severna Amerika; odomaćena u Južnoj Americi i istočnoj Aziji. Privredni značaj: Odlična biljka za stočnu hranu.

pesticides
Starane 250
intensity: ★★★
Tomigan
intensity: ★★★
Azin
intensity: g_not_available_label
Baptiste
intensity: g_not_available_label
Basico 480 SL
intensity: g_not_available_label
Bevekamba
intensity: g_not_available_label
Bevekor
intensity: g_not_available_label
Boom efekt
intensity: g_not_available_label
Boss 300 SL
intensity: g_not_available_label
Clinic TF
intensity: g_not_available_label
Cornisto
intensity: g_not_available_label
Cosmic 36
intensity: g_not_available_label
Dikamba 480 SL
intensity: g_not_available_label
Duga OD
intensity: g_not_available_label
Habit 25 OD
intensity: g_not_available_label
Hemoklop 100 SL
intensity: g_not_available_label
Hemomitron SC
intensity: g_not_available_label
Inferno
intensity: g_not_available_label
Innovate/Milagro
intensity: g_not_available_label
Kideka
intensity: g_not_available_label
Koban 600
intensity: g_not_available_label
Lentagran
intensity: g_not_available_label
Lentemul D
intensity: g_not_available_label
Lentemul max
intensity: g_not_available_label
Lester
intensity: g_not_available_label
Mezatron
intensity: g_not_available_label
Mezokor
intensity: g_not_available_label
Protivel 40 SC
intensity: g_not_available_label
Radivan
intensity: g_not_available_label
Resent 25 EC
intensity: g_not_available_label
Rimex extra
intensity: g_not_available_label
Sablja
intensity: g_not_available_label
Slopar extra
intensity: g_not_available_label
Sprinter 25 EC
intensity: g_not_available_label
Trawell
intensity: g_not_available_label
Tribute 70 DF
intensity: g_not_available_label
Vazal
intensity: g_not_available_label
Vertesam 70 WG
intensity: g_not_available_label