Serbia

Maslačak

Taraxacum officinale

Višegodišnja izdržljiva korovska biljka, klija u leto do jeseni, visine oko 40 cm. Stubasti koren je veličine i do 1 m. Pogoduje joj ilovača bogata hranljivim materijama i humusom.

Kotiledoni su ovalni, jedva ožiljeni. Listovi su poređani u rozetu, duguljasti su, duboko usečeni i nazubljeni. Žuti cvetovi su linearni, u korpicama, na visokim stabljikama. Do 5.000 semenki su smeđe do crne boje, sa belim dlačicama. One se obrazuju na cvetu i vetar ih raznosi u vidu malih padobrana. 

pesticides
Diqua Top
intensity: ★★★
Tomigan
intensity: ★★★
Chicara Duo
intensity: ★★
Cunami
intensity: ★★
Mistral
intensity: ★
Affinity plus
intensity: g_not_available_label
Azin
intensity: g_not_available_label
Baptiste
intensity: g_not_available_label
Basico 480 SL
intensity: g_not_available_label
Bentamark 480 SL
intensity: g_not_available_label
Bevekamba
intensity: g_not_available_label
Bevekor
intensity: g_not_available_label
Boom efekt
intensity: g_not_available_label
Boss 300 SL
intensity: g_not_available_label
Clinic TF
intensity: g_not_available_label
Cornisto
intensity: g_not_available_label
Cosmic 36
intensity: g_not_available_label
Dikamba 480 SL
intensity: g_not_available_label
Dinamit
intensity: g_not_available_label
Duga OD
intensity: g_not_available_label
Galbenon
intensity: g_not_available_label
Glifohem
intensity: g_not_available_label
Glifohem duo
intensity: g_not_available_label
Glifol
intensity: g_not_available_label
Glifosav 480
intensity: g_not_available_label
Habit 25 OD
intensity: g_not_available_label
Hemoklop 100 SL
intensity: g_not_available_label
Hemomitron SC
intensity: g_not_available_label
Inferno
intensity: g_not_available_label
Innovate/Milagro
intensity: g_not_available_label
Kideka
intensity: g_not_available_label
Koban 600
intensity: g_not_available_label
Lentagran
intensity: g_not_available_label
Lentemul D
intensity: g_not_available_label
Lentemul max
intensity: g_not_available_label
Lester
intensity: g_not_available_label
Lodin
intensity: g_not_available_label
Mezatron
intensity: g_not_available_label
Mezokor
intensity: g_not_available_label
Mustang
intensity: g_not_available_label
Protivel 40 SC
intensity: g_not_available_label
Radivan
intensity: g_not_available_label
Resent 25 EC
intensity: g_not_available_label
Rimex extra
intensity: g_not_available_label
Sablja
intensity: g_not_available_label
Slopar extra
intensity: g_not_available_label
Sprinter 25 EC
intensity: g_not_available_label
Trawell
intensity: g_not_available_label
Tribute 70 DF
intensity: g_not_available_label
Uragan System 4
intensity: g_not_available_label
Vazal
intensity: g_not_available_label
Vertesam 70 WG
intensity: g_not_available_label