Serbia

Glifosav 480

registered_until: December 31, 2029
Agrosava - herbicide
321-01-2047/2013-11

Primena:
Glifosav 480
 je neselektivni (totalni) sistemični herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih korova u zasadima voća i vinove loze, na strništima, u suvim kanalima i na neobrađenim površinama.

Količina primene:
2-12 l/ha (20-120 ml/100 m2) zavisno od useva i vrste korova.

Način delovanja:
Iako se simptomi delovanja uočavaju tek za nekoliko dana, rast tretiranih biljaka prestaje ubrzo po tretiranju. Prvi simptomi u vidu hloroze i nekroze zapažaju se za 5-7 dana kod osetljivih biljaka, a za 10-20 dana kod manje osetljivih biljaka. Simptomi delovanja najpre se uočavaju kod mladih listova. U principu, glifosat se u biljci transportuje do korenovog sistema, a toksični efekat je u neposrednoj vezi sa sprečavanjem porasta biljaka. 

Efektivno
crops
Glyphosate who kills all plants
BBCH
0 - 0
Registracioni obrazac
2 - 12
Period pre žetve
-